Nieuwste ontwikkelingen van Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV)

Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) test samen met veehouders in de Regio FoodValley haalbare en betaalbare technieken om emissies te reduceren. Innovaties worden getest voor de reductie van emissie uit de veehouderij. Belangrijke aspecten van de geselecteerde technieken zijn: haalbaar en betaalbaar, toepasbaar in nieuwe en bestaande stallen en bijdragen aan het verbeteren van het binnenklimaat. Naast de innovatietak is PEV ook een kennisloket waar bedrijfsadviseurs, veehouders en overheidsmedewerkers onafhankelijke informatie in kunnen winnen.

In de laatste nieuwsbrief van het PEV geven zij meer informatie over vier ontwikkelingen:

1) Vanaf deze zomer vervolgmetingen aan vier fijnstof reducerende technieken

2) Vervolgmetingen aan het sprayen van micro organismen van Animal Life Plus Poultry

3) Pluimveesector heeft sectorplan fijnstofreductie aangeboden aan ministeries van LNV en I&W

4) Subsidieregeling: Sbv investeringsregeling pluimveehouderij 2020 brongerichte fijnstof reducerende technieken

Lees verder in de nieuwsbrief van het PEV.