Onderzoek regionale OV verbindingen

De huidige OV-verbindingen tussen de verschillende gemeenten zijn niet optimaal, dit komt omdat de regio op de grens ligt van verschillende concessiegebieden. De verbinding met andere gebieden kan ook beter. Het is daarom belangrijk om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar verbindingen die voor Regio Foodvalley van belang zijn . Een gebiedsconcessie is een vergunning om in een bepaald gebied het regionale en lokale vervoer (voor een deel) te verzorgen. De concessies worden door provincies, voor een bepaalde periode, verleend.

Regio Foodvalley wil de onderstaande OV-verbindingen laten onderzoeken:

  1. Verbindingen tussen de onderlinge kernen Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal, rekening houdend met economische en maatschappelijke kernen zoals ziekenhuis Gelderse Vallei en onderwijsinstellingen.
  2. Verbinding Utrecht Science Park (USP) - Veenendaal-De Klomp - Wageningen Campus (WUR)
  3. Verbinding Tiel-Kesteren met Rhenen - Veenendaal
  4. Verbinding Amersfoort – Veenendaal – Rhenen – Wageningen
  5. Verbinding tussen Barneveld en Scherpenzeel
  6. Verbinding tussen Nijkerk en Barneveld

Doel onderzoek

Regio Foodvalley wil meer zicht op het potentieel van gewenste OV-verbindingen en op mogelijkheden voor versnelling of andere verbetering van bestaande verbindingen. Met de uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek kan de regio de haalbaarheid en de wensen van de OV-verbindingen beter kenbaar maken richting de provincies Gelderland en Utrecht. Dit kan dan de besluitvorming van de concessieverleners ondersteunen.