luchtfoto van Wageningen Campus

Ontwikkeling ‘Born Oost’ geeft meer ruimte voor Wageningen Campus

Wageningen Campus – die ruimte biedt aan Wageningen University & Research (WUR) en aan kennisintensieve bedrijven en instellingen – wordt uitgebreid. De gemeente Wageningen stelt hiervoor het bestemmingsplan ‘Born-Oost’ op als nieuwe woon- en werklocatie nabij Wageningen Campus. Het gebied ligt tussen de Mansholtlaan, de Grindweg en de Droevendaalsesteeg.

Wageningen Campus is een kenniscampus van nationale en internationale betekenis. De laatste jaren hebben zich verschillende kennisintensieve bedrijven en instellingen rondom de WUR gevestigd, zoals Friesland Campina (2013), het bedrijfsverzamelgebouw Plus Ultra (2016 met uitbreidingen in 2020 en 2022), Unilever (2019) en de voorziene opening van Upfield (2021-2022). Wageningen Campus is vol.

Uitbreiding ‘Born-Oost’

Om méér kennisintensieve bedrijven en instellingen ruimte te bieden om zich in de omgeving van Wageningen Campus te vestigen, wil de gemeente Wageningen het campusterrein uitbreiden met de ontwikkeling van ‘Born-Oost’ als nieuwe woon- en werklocatie. In het gebied van 10 hectare is niet alleen ruimte voor het realiseren van 80.000 m2 kantoor- en labruimte werklocatie, maar ook 250 studentenkamers.

Een ontwikkeling van deze omvang wordt altijd regionaal afgestemd. Het algemeen bestuur van Regio Foodvalley kan instemmen met het voornemen van de gemeente Wageningen om het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van ‘Born-Oost’ op te stellen. Regio Foodvalley zal dit kenbaar maken aan de provincie Gelderland.

Het is de bedoeling dat het ontwerpbestemmingsplan voor het einde van dit jaar wordt opgesteld en ter inzage wordt gelegd. De gemeenteraad van Wageningen stelt het plan naar verwachting in het tweede of derde kwartaal 2022 vast, waarna de uitbreiding vanaf 2023 kan worden gerealiseerd.

Naar overzicht