Ontwikkelingen uit het programma Voedsel- en Eiwittransitie

Regio Foodvalley werkt aan een gezonde, duurzame voedselvoorziening voor de eigen inwoners en de bevolking wereldwijd. Het doel is een efficiënte, gezonde en toekomstgerichte voedselvoorziening met aantoonbaar minder voedselverspilling in huishoudens en bedrijven. Vanuit de regionale voedselvisie is het werkprogramma Voedsel- en Eiwittransitie gestart. Binnen dit programma is gekozen voor vier thema’s: korte voedselketens, voedselverspilling, voeding & gezondheid en eiwittransitie.

Fieldlab Voedselverspilling

Voor het thema voedselverspilling wordt een Fieldlab Voedselverspilling gerealiseerd. Hierin worden de krachten, maar ook de energie van onze regio op dit thema gebundeld tot een inspirerende, activerende en innovatieve broedplaats voor bedrijven, inwoners, kennisinstellingen en overheden. Door middel van gerichte projecten wordt ervaring opgedaan die verder verspreid kan worden in de regio en door het hele land. Deze projecten richten zich vooral op consumenten en bedrijven en zijn bedoeld om zoveel mogelijk voedselverspilling tegen te gaan en daarmee een bijdrage te leveren aan CO2-reductie.
Voor de ontwikkeling en uitvoering van het Fieldlab wordt actief samengewerkt met landelijke en regionale partners zoals: ministerie LNV, Voedingscentrum, stichting Samen tegen Voedselverspilling, Living Lab Circulaire Economie en Wageningen University & Research.

Naar overzicht