. In aanloop naar de verkiezingen 2021 laten we onze regionale stem horen via gezamenlijke campagnes waarin we optrekken met andere regio’s.

Op naar de verkiezingen 2021

In maart gaat Nederland naar de stembus en zal er een nieuw regeerakkoord geschreven worden. In aanloop naar de verkiezingen 2021 laten we onze regionale stem horen via gezamenlijke campagnes waarin we optrekken met andere regio’s. Regio Foodvalley heeft Den Haag namelijk veel te bieden; een economische topregio met focus op agrifood met een hoogwaardig vestigingsklimaat in een gezonde leefomgeving. Hiermee levert de regio een directe bijdrage aan de landelijke opgave om tot een duurzaam en gezond voedselsysteem te komen.

Regio Foodvalley ligt centraal in Nederland, zowel in provincie Gelderland als in provincie Utrecht. In aanloop naar de verkiezingen hebben provincies, gemeenten, regio’s, ondernemers en kennisinstellingen een gezamenlijk ‘aanbod’ opgesteld. Voor provincie Utrecht is dat het ‘Utrechts Aanbod’ en voor provincies Gelderland en Overijssel is dat het aanbod om “Nederland Slim te Benutten’. Met deze campagnes laten we een gezamenlijk geluid horen en laten we zien op welke manier wij Nederland vooruit kunnen helpen.

Utrechts Aanbod – voor een groen, gezond en bereikbaar Nederland

Drieëndertig gemeenten in Midden-Nederland, waaronder ook de drie Utrechtse gemeenten in Regio Foodvalley (Rhenen, Veenendaal en Renswoude) hebben samen met de provincie Utrecht, het bedrijfsleven en kennisinstellingen en regio’s een ‘Utrechts Aanbod’ opgesteld voor het nieuwe kabinet. In het ‘Utrechts aanbod’ wordt gekozen voor verdichting, bouwen bij OV-knooppunten en groen in en om de steden en kernen, met gezondheid als belangrijk uitgangspunt. Door te bouwen bij knooppunten wordt wonen, werken en bereikbaarheid gecombineerd en houden we ruimte voor de energietransitie en groene kwaliteit. In het landelijke gebied van de provincie zetten we in op vitale kernen, het uitbreiden van recreatiegebieden, het versterken van de natuur, het terugdringen van de stikstofuitstoot en het tegengaan van verdere bodemdaling in het westen en noorden van de Utrechtse regio.

Lees hier meer over het 'Utrechts Aanbod’.

Nederland Slim benutten

Nederland staat voor belangrijke maatschappelijke opgaven. Veel innovatieve oplossingen voor deze opgaven worden ontwikkeld in Oost-Nederland. De acht regio’s in Oost-Nederland, waaronder Regio Foodvalley en de provincies Gelderland en Overijssel roepen de politieke partijen op gebruik te maken van de kracht van Oost-Nederland. Oost-Nederland is toonaangevend op het gebied van gezonde voeding, mkb, circulaire economie, natuur en recreatie, energie, logistiek, slimme industrie, artificial intelligence en medische technologie. Met de campagne “Nederland Slim Benutten”, worden alle politieke partijen aangespoord om gebruik te maken van de Kracht van Oost. Oost-Nederland voor heel Nederland.

Kijk voor meer informatie op de website nederlandslimbenutten.nl

Meer informatie over de verkiezingen en onze regionale bijdrage vindt u op de speciaal ingerichte webpagina: regiofoodvalley.nl/verkiezingen2021

Naar overzicht