Op zoek naar alternatieve woonvormen voor kwetsbare groepen

Op zoek naar alternatieve woonvormen voor kwetsbare groepen

Niemand hoeft op straat te leven. Toch zijn er mensen die door omstandigheden moeilijk in de maatschappij passen en overlast veroorzaken. Voor hen is het moeilijk om huisvesting te vinden. Om juist die groep een passende woonplek te bieden gaat Regio Foodvalley van start met het project ‘Anders Wonen’.

Een passende woonplek

Het project richt zich op bewoners die het lastig vinden om zich aan te passen aan de gangbare normen en waarden in een woonwijk. Zij worden van huisvesting naar huisvesting verplaatst, omdat zij door een gebrek aan een prikkelarme woonomgeving niet tot rust kunnen komen en mede daardoor (woon)overlast veroorzaken. In de huidige situatie kost dit veel tijd en frustratie voor de doelgroep, omwonenden en hulpverleners van betrokken instanties.

Het doel van dit project is om deze kwetsbare groepen een beter passende woonplek te bieden, eventueel met aanvullende begeleiding. Een woonplek met minder regels en verwachtingen, maar wel met goede leefbaarheid. Betrokken begeleiders zijn minder druk met het oplossen van overlast en kunnen meer tijd besteden aan herstel. Zo wordt dakloosheid voorkomen en de zelfredzaamheid juist vergroot.

Locaties bepalen

Een projectgroep vanuit Regio Foodvalley gaat aan de slag om deze locaties voor ‘Anders Wonen’ te realiseren. Dit jaar wordt een aantal locaties geselecteerd in Regio Foodvalley die rustig en prikkelarm zijn. Daarna zal het project vervolgd worden.

Naar overzicht