Organisaties smeden plannen tijdens de Conferentie Regio Deal Foodvalley

Tijdens de conferentie “Onderneem mee in de Regio Deal Foodvalley” spraken zo'n 200 ondernemers, kennisinstellingen en overheden met elkaar over de plannen, kansen en mogelijkheden van de Regio Deal Foodvalley. Een middag vol energie en mooie opbrengsten.

De Regio Deal leidt tot een duurzaam netwerk van concrete, opschaalbare projecten in de regio Foodvalley die binnen drie jaar tastbaar resultaat opleveren. Ondernemers in de regio, kennisinstellingen en overheid spelen hierbij een belangrijke rol: als locatie voor proeftuinen, als bron van kennis, als toegang tot netwerken en als bedenker van innovatieve technieken.

Op 18 april kwamen zij samen om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en te kijken hoe ze deze plannen samen kunnen versterken. De komende maanden worden deze plannen verder met het Rijk afgestemd. Binnenkort hoor u meer!

Presentaties:

Plenaire sessie:
presentatie conferentie Regio Deal (pdf, 6,53 MB) - presentaties over achtergronden, betekenis en doel Regio Deal Foodvalley door Marc Hameleers, Freek van Muiswinkel en Gijs Eikelenboom.

Subsessie 1:
presentatie Strategische Agenda (pdf, 2,20 MB) - De visie achter de nieuwe Strategische Agenda, de 7 hoofdthema’s waar de Regio Foodvalley de komende jaren op wil inzetten en de relatie met de Regio Deal.

Subsessie 2:
presentatie doelen Strategische Agenda (pdf, 549 KB)- De hoofdthema’s van de Strategische Agenda worden uitgewerkt in concrete doelstellingen.

Heeft u suggesties voor de Strategische Agenda? Mail deze naar strategische-agenda@regiofoodvalley.nl.

Naar overzicht