Covid 19 regio foodvalley

Partners Regio Foodvalley zetten samen de schouders eronder

De impact van de crisis in Regio Foodvalley is minder groot dan gemiddeld in Gelderland, blijkt uit het ondernemerspanel van VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, Oost NL en de provincie Gelderland. Toch zal ook onze regio hard getroffen worden. De samenwerkende partners in Regio Foodvalley bereiden zich daarom samen voor op wat er komen gaat als gevolg van de Covid-19 crisis. Om een topregio op het gebied van landbouw en voeding te blijven, in een omgeving waar het goed wonen, werken en ondernemen is. Dat doen ze volgens deze drie sporen:

1. Samenwerken

Alle zorgen en onzekerheden die de coronacrisis voor bedrijven met zich meebrengt, lijkt te zorgen voor meer verbinding en saamhorigheid, volgens onderzoek van Motivaction en MKB Servicedesk. Werknemers nemen hun verantwoordelijkheid en zetten de schouders eronder. Als regio kunnen we deze samenwerking stimuleren en versterken.

De overheid heeft steunmaatregelen opgezet om bedrijven door de crisis te loodsen. Juist door samen te werken in de regio kunnen deze optimaal benut worden. Ook lokale initiatieven kunnen regionaal een boost krijgen om maximale impact te hebben op inwoners en ondernemers.

 

Veel programma’s binnen deze Agenda zorgen er juist voor dat de regio sterker en duurzamer uit deze crisis komt. Denk aan Landbouwnetwerk Salentein of het Living Lab Regio Foodvalley Circulair. Juist die geplande projecten en initiatieven gaan we versnellen. 

 

2. Verduurzamen

De coronacrisis heeft diverse problemen in ons huidige systeem blootgelegd. Een voorbeeld is de afhankelijkheid van andere landen, voor medische producten maar ook voor bepaalde onderdelen van producten. Daardoor kwamen veel productieprocessen stil te liggen. Er is een noodzaak om ketens onder de loep te nemen en transparanter te maken. Door kringlopen te verkorten en te sluiten kunnen we lokale ondernemers steunen en minder grondstoffen gaan gebruiken. Lees hierover meer in het interview met RCT Gelderland over Reshoring.

Investeringen en initiatieven worden daarom niet alleen beoordeeld op resultaat voor dit moment. Maar ook hoe ze op de lange termijn gaan helpen om een betere economische structuur neer te zetten. Onze inspanningen moeten de grote transities die nodig zijn - zoals op de arbeidsmarkt, de energietransitie, digitalisering en de klimaatopgaven - dichterbij brengen.

3. Versterken en versnellen

Met de Strategische Agenda hebben we met de partners in de Regio afgesproken op welke thema’s we gaan inzetten. Veel programma’s binnen deze Agenda zorgen er juist voor dat de regio sterker en duurzamer uit deze crisis komt. Denk aan Landbouwnetwerk Salentein of het Living Lab Regio Foodvalley Circulair. Juist die geplande projecten en initiatieven gaan we versnellen. 

Vier voorbeelden van regionale initiatieven

Een aantal projecten is nu dus extra relevant geworden. Bij deze een greep uit de projecten die de komende tijd een impuls krijgen vanuit de regio:

1. Uber voor de arbeidsmarkt

Dit project was gepland als experiment maar komt in een stroomversnelling door de crisis. Veel ondernemers zullen gedwongen zijn mensen te ontslaan. Andere ondernemers zijn juist hard op zoek naar nieuw personeel. Op dit platform worden daarom werkzoekenden en vacatures gematcht. Als werkgever kom je direct in contact met kandidaten, zonder tussenkomst van gemeenten en/of UWV. Ook vind je hier informatie over bijeenkomsten, trainingen en opleidingen.

2. Fonds Foodvalley Vakmanschap

Door de Covid-19 crisis ontstaat een groot verschil tussen verschillende branches in de regio. Veel werkzoekenden zullen omgeschoold moeten worden naar een branche waar wel voldoende werk is. Met dit fonds willen we de omscholing van personeel binnen getroffen branches mogelijk maken. Zo wordt het voor hen makkelijker om een nieuwe baan te vinden.

3. Food Academy Nijkerk

Food Academy Nijkerk wil samen met studenten en bedrijven in de regio de vooruitzichten van de foodindustrie wereldwijd verbeteren. In de huidige crisis heeft de Food Academy het initiatief genomen haar netwerk in te zetten om bedrijven met elkaar in contact te brengen. Zo kunnen werknemers uitgeleend worden aan bedrijven die het drukker hebben gekregen of die kampen met ziekteverzuim door Covid-19.

4. Living Lab Regio Foodvalley Circulair

In het samenwerkingsprogramma Living Lab Regio Foodvalley Circulair werken ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden samen toe naar een meer circulaire economie.

Aandachtsgebieden zijn onder andere bouw, industrie, voedselverspilling en circulair inkopen.

Dit programma is nu extra hard nodig. Deze crisis laat het belang zien van circulaire economie. Korte ketens nemen een vlucht. Door kringlopen te verkorten en te sluiten kunnen we lokale ondernemers steunen en minder grondstoffen gaan gebruiken.

Het programma wordt gedragen en gefinancierd door ruim 30 founders (veelal MKB) en partners. Nu zij getroffen zijn door de crisis bestaat het risico dat het programma niet door kan lopen. Daarom zoeken we hard naar aanvullende financiering.

Naar overzicht