Samen met ondernemers, pandeigenaren, makelaars en andere belanghebbenden is het PDV- beleid geactualiseerd.

PDV-beleid geactualiseerd

Samen met ondernemers, pandeigenaren, makelaars en andere belanghebbenden is het PDV- beleid geactualiseerd. Het algemeen bestuur van Regio Foodvalley heeft op vrijdag 18 september het rapport goedgekeurd. Het geactualiseerde PDV-beleid 2020-2025 wordt nu via de colleges van B&W aangeboden aan de raden van de acht regiogemeenten voor wensen en bedenkingen. Daarna wordt het PDV-beleid 2020-2025 definitief vastgesteld.

Wijzingen

Bij de actualisatie is rekening gehouden met ontwikkelingen in de detailhandel, zoals de effecten van internet en vergrijzing, maar ook branchevervaging (verbreding van het aangeboden assortiment). De leegstand op de woonboulevards is inzichtelijk gemaakt. Al deze ontwikkelingen hebben geleid tot een aantal aanpassingen in het beleid. Regio Foodvalley wil door het maken van regionale afspraken over het PDV-beleid leegstand voorkomen en kansrijke ontwikkelingen ondersteunen.

In het vernieuwde PDV-beleid is GDV (grootschalige detailhandelsvestigingen) niet meer opgenomen. De grootschalige detailhandelsvestigingen (zoals warenhuizen) vallen onder de afspraken van de gemeenten over reguliere detailhandel. In het geactualiseerde beleid staan alleen nog de afspraken over de perifere detailhandelsvestigingen (PDV). Het aangepaste beleid geeft de ondernemers, eigenaren, beleggers en ontwikkelaars duidelijkheid over de keuzes die in het beleid gemaakt worden. PDV-vestigingen zijn bij uitstek ondernemingen met een regionale uitstraling.  

PDV/GDV

PDV staat voor perifere detailhandelsvestigingen (zoals woonboulevards) en GDV voor grootschalige detailhandelsvestigingen (bijvoorbeeld warenhuizen). Dit beleid zorgt voor afspraken over detailhandelsvestigingen in de acht regiogemeenten, provincie Utrecht en provincie Gelderland en hoe hier mee om te gaan. De juiste vestiging op de juiste plek.

Lees meer over het project PDV beleid

Naar overzicht