Projecten slimme mobiliteit gaan door

Op vrijdag 4 juni heeft het algemeen bestuur van Regio Foodvalley ingestemd met het vervolg van de projecten: Mobiliteitsconvenant en Regionale verkeersdesk. Deze projecten komen uit het deelprogramma ‘Slimme Mobiliteit’. Slimme mobiliteit is onderdeel van de Bereikbaarheidsagenda 2018-2022. De Bereikbaarheidsagenda laat zien dat het werken aan mobiliteitsoplossingen slimmer, duurzamer en gezonder kan. Deze twee projecten gaan met het besluit de volgende fase in. De stappen die Regio Foodvalley wil zetten zijn gericht op verdere borging van de activiteiten en vergroten van de verbinding met de gemeentelijke en regionale opgaven.

Mobiliteitsconvenant

Het Mobiliteitsconvenant Regio Foodvalley is getekend door provincies Gelderland, Utrecht, Regio Foodvalley, de gemeenten en diverse werkgevers. De werkgevers -zowel publiek als privaat- hebben afgesproken te werken aan duurzame mobiliteit door het stimuleren van autodelen, carpoolen, deelfietsen, fiets- en ebike gebruik en openbaar vervoer. En vervolgens om daarover informatie uit te wisselen en te leren van elkaar. Hiermee verbetert de samenwerking in de regio en kiezen naar verwachting meer werknemers voor duurzaam vervoer. Daarmee verbetert ook de bereikbaarheid in de regio. 
Komende periode willen we gebruiken om (deels) het thuiswerken vast te houden en de fiets te promoten als uitstekend vervoermiddel voor het woon / werkverkeer.  Niet alleen met een campagne, maar ook door ebike probeerfietsen aan te bieden. Daarnaast kunnen werknemers die dat willen een leuke app gebruiken om de ritten te registeren en mee te doen aan challenges.  Ook willen we meer werkgevers benaderen om deel te nemen aan het convenant en het ondersteuningsaanbod voor thuiswerken en de fietscampagne. 

Regionale verkeersdesk

Om slimmer beleid te kunnen maken rondom verkeer in de regio, is goede data essentieel. Regio Foodvalley werkt sinds 2019 aan een regionale verkeersdesk, een (op termijn openbare) website waar allerlei regionale mobiliteits-gerelateerde data wordt samengebracht, geborgd en ontsloten aan andere overheden en marktpartijen. Dit moet de werkprocessen van de regiogemeenten makkelijker maken. Ook draagt de verkeersdesk bij aan de landelijke digitaliseringsopgave. De desk maakt het daarnaast mogelijk voor de regio om de voortgang op het programma mobiliteit te monitoren

De verkeersdesk is een inmiddels goed gevuld en bevat allerlei mobiliteit-gerelateerde data. Het gaat om data uiteenlopend van verkeerstellingen tot en met verkeersborden, van reistijden tot en met fietspotentie. Twee thema’s zijn nader uitgewerkt: verkeersveiligheid en sluipverkeer zodat bruikbare informatie ontstaat waarmee beleidsmedewerkers en uitvoerders aan de slag kunnen. 

Naar overzicht