Reactie op brief over bereikbaarheid Wageningen

Regio Foodvalley hecht aan een goede bereikbaarheid van Wageningen en vindt dat er onderzoek moet komen naar een verbeterde hoogwaardig openbaar vervoerverbinding tussen station Ede-Wageningen en de Wageningen University & Research (WUR). Hiermee reageert het bestuur van Regio Foodvalley op de brief van VNO-NCW Midden, TLN, EVOFenedex en FOV. In deze brief uitte deze organisaties zich zorgen over de bereikbaarheid van Wageningen en de gevolgen hiervan voor het vestigingsklimaat van Regio Foodvalley.

Mobiliteitsmanagement

Een goede bereikbaarheid van de regio is een belangrijke randvoorwaarde voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Mobiliteit is één van de programma’s van de regio. De regionale ambities op het gebied van mobiliteit staan beschreven in de ‘Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley; slim, duurzaam en gezond’. In de bereikbaarheidsagenda staat onder andere beschreven hoe de regio met ondernemers wil samenwerken om duurzame mobiliteit te stimuleren. Het gaat hierbij om meer reizen met de fiets en het openbaar vervoer maar ook reizen buiten de spits.

Naar overzicht