Regio Deal voor koploper in voedseltransitie

De transitie naar gezonde en duurzame voeding voor iedereen vraagt intensieve samenwerking. Hierin investeren ondernemers, onderzoekers en overheid in Regio Foodvalley al jaren. De Regio Deal ter waarde van 20 miljoen euro die het Rijk met Regio Foodvalley wil sluiten, geeft een flinke versnelling. In Groei2, het online magazine van Regio Foodvalley vertelt Menrike Menkveld over de impact van de Regio Deal en over mogelijkheden om aan te sluiten met een businesscase of met onderzoek.

Rijksbijdrage geeft energie aan gezond voedsel voor de toekomst

Gezonde en duurzame voeding voor iedereen. Die uitdaging vormt de kern van de Regio Deal die het Rijk met Regio Foodvalley wil sluiten. De 20 miljoen euro die het Rijk daarvoor heeft gereserveerd, bevestigt dat Regio Foodvalley als koploper wordt gezien in de transitie naar duurzame en gezonde voeding. “De Regio Deal helpt mee om deze ontwikkeling in de regio te versnellen”, zegt Menrike Menkveld, die namens Alliantie Voeding in de Zorg als een van veel partijen meeschreef aan het voorstel voor de Regio Deal. In deze editie van ‘Groei’ daarom een interview met Menrike Menkveld, een van de vele betrokkenen bij Regio Deal Foodvalley.

De stichting Alliantie Voeding in de Zorg werkt al tien jaar aan een sterkere samenwerking op het gebied van voeding en gezondheid. Opgericht door Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen UR heeft de samenwerking tussen zorgorganisaties, bedrijven, overheden en kennisinstellingen ertoe geleid dat wetenschappelijke kennis over voeding en bewegen op persoonlijk niveau wordt toegepast. “Niet alleen om herstel te bevorderen, maar ook preventief”, geeft Menkveld aan. Twee doelgroepen vragen daarbij om extra aandacht: “Mensen met overgewicht lopen meer risico op ziektes. In de behandeling van patiënten met overgewicht willen we aandacht voor een gezonde leefstijl inbedden. Daarnaast is het voedingspatroon van kwetsbare ouderen een punt van zorg. Zij gaan vaak minder gezond eten, bijvoorbeeld door eenzaamheid of geheugenproblemen. Goede voeding en voldoende beweging is van belang om zelfredzaam te blijven.”

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft zich inmiddels ontwikkeld tot hét Voedingsziekenhuis van Nederland. “Dat we in de regio met de WUR en de CHE zo snel toegang hebben tot kennis, is natuurlijk fantastisch”, zegt Menkveld. “Er wordt van buiten de regio naar ons gekeken. Dat stimuleert andere partijen.” Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en grote zorgorganisaties zoals Opella zijn al aangehaakt in de Alliantie en er is samenwerking met het Nijmeegse Radboudziekenhuis. Via de provincie Utrecht is er een connectie gemaakt met Universiteit Utrecht en het UMC. Toch benadrukt Menkveld dat een ziekenhuis maar een klein stukje van het totale vraagstuk kan oplossen. “Het ziekenhuis in Ede is een aanjager op dit thema en heeft een taak in signaleren en doorverwijzen. Maar er is een rol voor alle betrokken partijen, denk aan zorginstellingen, gemeenten, verzekeraars en huisartsen. Als we alle partijen beter kunnen laten samenwerken, kunnen we daar als regio veel meer van profiteren.”

ICT Campus

Er is dus meer nodig om de transitie naar gezonde en duurzame voeding verder te brengen. De bijdrage vanuit de Regio Deal kan de samenwerking versterken en versnellen, verwacht Menkveld. “We weten al heel veel over een gezonder voedingspatroon voor verschillende doelgroepen. Maar het is lastig om het overal te implementeren. Met financiële middelen uit de Regio Deal kunnen we programma’s en projecten breder toepasbaar maken”, voorziet ze. “Zoals proeftuinen faciliteren om innovaties te testen. Of een toolbox ontwikkelen die ook ingezet kan worden in andere regio’s. En verbindingen maken, zoals met ICT”, verwijst ze naar samenwerking met de ICT Campus in Veenendaal. “Technologie maakt veel mogelijk. Zo zou je bijvoorbeeld veel gerichter voedingsadvies kunnen geven als informatie wordt gekoppeld aan persoonlijke voorkeur of eetpatroon.”

Samenwerking is er al volop in de regio en het opstellen van de Regio Deal, in een korte tijd, heeft op zich al meegeholpen aan de versterking daarvan. “Het triggert organisaties om te laten zien wat ze doen”, beschrijft Menkveld. “Er is bij veel partijen energie, maar er is ook overal nog een zetje nodig om het verder te brengen of beter de effecten te evalueren. Daar kan de Regio Deal bij helpen.” Naast versnellen en verdiepen is verbreden van de samenwerking onderdeel van de plannen. “Zo bundelen we de krachten onder meer met scholen, sportclubs, supermarkten en voedselproducenten.”

World Food Center

Het samenbrengen van ‘food’ en ‘health’ is geen kunstje, zo benadrukt Menkveld. “We laten hier in de regio al langer zien hoe we elkaar vinden en verschillende domeinen bij elkaar brengen. De Regio Deal brengt nu ook bovenregionaal partners in. Ontwikkelingen krijgen daarmee meer massa en drive.” Met de Regio Deal wordt aangesloten op het Nationaal Preventieakkoord. Het helpt allemaal mee om meer inwoners te bereiken. “Het World Food Center zal daar straks ook een grote rol in spelen.”

Voeding en gezondheid is een thema dat zich uitstrekt over de hele samenleving. “Uiteindelijk gaat het erom dat mensen langer fit blijven”, raakt Menkveld de kern. “Alles draait om gedrag. Wij kunnen faciliteren, kennis vergroten en het voedingsadvies nog meer op maat geven, maar ze zullen het zelf moeten doen. Door onze hele omgeving gezonder te maken, wordt het voor mensen gemakkelijker om te kiezen voor gezonde voeding en meer bewegen.”

Naar overzicht