Regio Foodvalley blij met advies regionale kwaliteitsimpuls OV

Provincies Utrecht en Gelderland hebben het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geadviseerd te zorgen voor een stevige kwaliteitsimpuls voor het treinverkeer in deze regio’s. Zo willen ze dat de NS ook buiten de spits Sprinters inzet tussen Breukelen en Veenendaal-Centrum. Daarnaast maken ze zich er sterk voor dat Intercitytreinen op dit traject blijven stoppen in Driebergen-Zeist en Veenendaal-De Klomp.

Onderzoek

Prorail en NS deden onderzoek naar de bereikbaarheid per trein voor onze regio.
De provincies en gemeenten in Utrecht en Gelderland adviseren het ministerie om het zogenaamde 6/4-model als basis voor verdere uitwerking te gebruiken. In dit model gaan 6 Intercity’s per uur tussen Schiphol en Arnhem rijden, waarvan er 4 doorrijden naar Nijmegen. Deze Intercity’s stoppen allemaal in Utrecht, Ede-Wageningen en Arnhem en zoals ook nu het geval is twee keer per uur in Driebergen-Zeist en Veenendaal-De Klomp. Er blijven net als in de huidige dienstregeling 4 Sprinters rijden tussen Breukelen en Veenendaal-Centrum, waarvan er twee doorrijden naar Rhenen en naar Amsterdam. In tegenstelling tot de huidige dienstregeling waarin 2 van de 4 Sprinters alleen in de spits rijden, gaan ze dan ook tussen de spitsen rijden, een forse kwaliteitsverbetering.

Goede bereikbaarheid Regio Foodvalley

Regio Foodvalley staat pal achter het advies van de Provincies. “Wij zijn blij dat het advies van de provincies aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overeenkomt met de voorkeur van de Regio Foodvalley”, onderstreept Engbert Stroobosscher regionaal portefeuillehouder Mobiliteit voor Regio Foodvalley en wethouder in de gemeente Veenendaal. “We willen dat onze regio in de toekomst  goed bereikbaar blijft en vertrouwen erop dat de minister het advies van de Provincies overneemt. Een makkelijke, snelle verbinding met de randstad is cruciaal voor ons. Denk alleen maar eens aan alle forensen. De regio vindt het belangrijk dat het voorgestelde model zo wordt aangepast dat het mogelijk blijft om vanuit Regio Foodvalley direct naar Amsterdam Centraal én naar Schiphol te reizen. Ook blijft dan de intercitystatus van Veenendaal-De Klomp behouden.”

Naar overzicht