Regio Foodvalley klaar voor Gelderse aanpak stikstof

Dinsdag 17 december heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland een maatregelenpakket voorgesteld om de stikstofcrisis vanuit Gelders perspectief aan te pakken. Regio Foodvalley heeft ook in deze crisis een bijzondere plek vanwege de woningbouwopgave, maar ook vanwege de kansen die liggen op het vlak van de agrarische sector. Met de sterke netwerkrelaties rondom het manifest van Salentein verwacht de regio om binnen de kaders van het Rijk en de provincies meters te kunnen maken voor de verbetering van de biodiversiteit en de sterke terugdringing van de stikstofuitstoot.

Dit is ook in de brief van Geduputeerde Staten herkend. In de Statenbrief staat bijvoorbeeld: ‘We weten dat op verschillende plekken en bij verschillende partners in de provincie de wens leeft om dit (een gebiedsgerichte aanpak) op korte termijn op te pakken, zoals de Foodvalley.” Om dit te onderstrepen heeft de Regio Foodvalley in een brief aan de provincies Gelderland en Utrecht het aanbod gedaan om zo spoedig mogelijk met de gebiedsgerichte aanpak te kunnen beginnen.

Lees hier de Statenbrief (pdf, 401 KB)"Contouren Gelderse Maatregelen Stikstof 2019-2023"

Lees hier de brief (pdf, 163 KB)aan de provincies Gelderland en Utrecht

Naar overzicht