Regio Foodvalley reageert op plannen Lelystad Airport

Regio Foodvalley heeft via een zienswijze gereageerd op de voorgenomen vliegroutes van Lelystad Airport boven het grondgebied van Regio Foodvalley. De relatief geringe vlieghoogte van deze vliegroutes hebben impact op het woon- en leefklimaat in de regio. In de zienswijze wordt minister Van Nieuwenhuizen om duidelijkheid gevraagd rondom de vliegroutes na herziening van het luchtruim. De regio vraagt ook aandacht voor de luchtvaart in relatie tot de klimaatdoelen.

Gezamenlijke zienswijze

Naast de regionale zienswijze is ook een breed gedragen zienswijze vanuit alle Gelderse gemeenten, de provincie Gelderland, RECRON, GNMF en Nationaal Park Hoge Veluwe verzonden. Hierin zijn alle partijen heel duidelijk; wij zijn tegen laagvliegen.

Leon Meijer (wethouder gemeente Ede): “Al vanaf de start is Ede namens Regio Foodvalley intensief betrokken bij de discussie rondom Lelystad Airport. Ik vind het belangrijk om het standpunt van de gemeente Ede en de regio over te brengen en mee te praten in een discussie die al onze inwoners aangaat. Het is mooi om te zien dat de afgelopen maanden de samenwerking, met de provincie en de overige Gelderse gemeenten, op dit dossier steeds intensiever is geworden. Ondanks dat de belangen soms net wat uit elkaar liggen zijn we tot een gezamenlijke zienswijze gekomen, die helder formuleert waar Gelderland voor staat. Hierbij staat de kwaliteit van de leefomgeving centraal.”

De plannen

De zienswijzen zijn een reactie op het aangepaste luchthavenbesluit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In dit luchthavenbesluit staan de regels voor Lelystad Airport en de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER). De minister heeft toegezegd alle zienswijzen te beantwoorden.

Naar overzicht