Regio Foodvalley reageert op Toekomstbeeld OV Midden Nederland

Regio Foodvalley reageert via een brief, aan het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht, op het Toekomstbeeld OV Midden Nederland. Een goede bereikbaarheid is essentieel voor Regio Foodvalley om zich te ontwikkelen tot een topregio en een randvoorwaarde voor de verdere economische groei van de regio.

Toekomstbeeld OV Midden Nederland

Met het Toekomstbeeld OV wil provincie Utrecht de bereikbaarheid van midden Nederland beïnvloeden om groeiende vervoersstromen te faciliteren, de kwaliteit van het vervoerssysteem te verbeteren en serieus werk te maken van de verduurzaming van mobiliteit. Het toekomstbeeld is een ontwikkelperspectief. Dit is een basis voor de provincie om de bereikbaarheid van Midden Nederland in de toekomst verder te onderzoeken en vorm te geven.

Aandachtspunten

Regio Foodvalley vraagt aandacht voor station Ede-Wageningen. In het Toekomstbeeld staat beschreven om in 2040 de frequentie van het aantal intercity’s op dit station te verlagen van zes (in 2030) naar vier intercity’s. Dit zorgt dan voor een snellere verbinding tussen Utrecht en Arnhem. Regio Foodvalley kan dit voorstel niet ondersteunen. Station Ede-Wageningen is het grootste station in de regio met dagelijks meer dan 18.000 in- en uitstappers. Naar verwachting groeit het aantal reizigers naar 30.000 per dag. Station Ede-Wageningen is de belangrijkste toegang voor treinreizigers naar Wageningen University & Research. De komende jaren wordt het station doorontwikkeld voor de toekomst door onder meer de bouw van een P+R met ruim 500 parkeerplaatsen en fietsenstallingen met in totaal ongeveer 7.800 plaatsen.

De verbinding van en naar Amersfoort wordt door de regio ook als aandachtspunt benoemd. Vanuit Regio Foodvalley hebben Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel en Veenendaal een sterke economische relatie met Amersfoort. De regio vraagt provincie Utrecht om hier in het vervolgtraject meer aandacht aan te besteden.

Verder vraagt Regio Foodvalley aandacht voor busverbindingen met Rhenen, voor HOV (hoogwaardig openbaar vervoer) tussen de Wageningen University & Research en Utrecht Science Park via Veenendaal en voor de mogelijke ontwikkelingen van een knooppunt bij Barneveld-Noord. In het Toekomstbeeld wordt aangegeven dat het nodig is aandacht te besteden aan flexibel OV en andere vormen van mobiliteit daar waar de lijndiensten wegvallen. De bewoners van Regio Foodvalley ondervinden nu al dagelijks de gevolgen hiervan zonder dat er een volwaardig alternatief beschikbaar is. Hierdoor zijn ze genoodzaakt niet te reizen, met de auto te reizen of veel duurdere alternatieven te gebruiken zoals de Valleihopper. Dit onderwerp verdient wat Regio Foodvalley betreft dan ook een hoge prioriteit.

Regio Foodvalley gaat graag met provincies Utrecht en Gelderland in gesprek om het ontwikkelperspectief in relatie tot onze regio verder te onderzoeken.

Naar overzicht