foto van drie verpleegkundige met een appel in de hand

Regio Foodvalley roept ‘Den Haag’ op tot Nationaal Actieprogramma

Regio Foodvalley levert een actieve bijdrage aan de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem. Naast de huidige coronacrisis, zijn er ook ándere opgaven waarvoor een Nationaal Actieprogramma van Rijk én regio nodig is. Die boodschap stuurde Regio Foodvalley aan een aantal politieke partijen met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Regio Foodvalley biedt, met de aanwezige kennis, kunde, ervaring en energie, een uitgestoken hand om, samen met het Rijk, de opgaves die vóór ons liggen het hoofd te bieden. Het is dé plek in Nederland waar wordt ingezet op transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem. Ook de coronacrisis leert, dat voeding en gezondheid bepalend zijn voor onze maatschappelijke standaard. Hiervoor zijn baanbrekende innovaties nodig op het gebied van landbouw, voeding en gezondheid. Daarvoor moeten enerzijds belemmeringen in het huidige ecosysteem worden weggenomen. Anderzijds vragen de ontwikkelingen in Regio Foodvalley om investeringen in robuuste en duurzame infrastructuur om de regio bereikbaar te houden – zowel met de auto als met het openbaar vervoer. Dat is ook belangrijk om de toenemende woon- en werkdruk vanuit de Randstad op te kunnen vangen.

Nationaal Actieprogramma

Om dat mogelijk te maken, is een Nationaal Actieprogramma van Rijk en Regio Foodvalley nodig door

  1. specifieke, blijvende investeringen in de innovatiekracht van Foodvalley vanwege de nationale impact op landbouw, voedsel en gezondheid;
  2. de samenwerkingskracht van het landbouwnetwerk in Foodvalley benutten als proeftuin om kring-looplandbouw in de praktijk te brengen;
  3. een “Nationale Voedselstrategie” vast te stellen (daarbij gebruik makend van Regio Foodvalley en haar samenwerkingspartners) en die vervolgens uit te voeren.

Kijk voor meer informatie over het Nationaal Actieprogramma Foodvalley op de speciale webpagina www.regiofoodvalley.nl/verkiezingen2021

Nationaal Actieprogramma RFV (pdf, 754 KB)
Naar overzicht