Regio Foodvalley steunt lobby Rijnlijn

Regio Foodvalley steunt het belang voor een snelle invoering van de Rijnlijn en de realisatie van duurzaam, zero-emissie openbaar vervoer. Dit heeft Regio Foodvalley via een brief aan de Provinciale Statenfracties van Gelderland laten weten.

Rijnlijn

Gemeente Wageningen, Wageningen University & Research en zes andere organisaties hebben in juli 2017 de intentie uitgesproken om samen de haalbaarheid van een hoogwaardig openbaar vervoerverbinding (HOV) te onderzoeken. Het gaat hierbij om de verbinding tussen de Wageningen University & Research (gemeente Wageningen), de gemeente Renkum en Arnhem CS. Deze HOV-verbinding wordt de ‘Rijnlijn’ genoemd. Voor de statenverkiezingen hebben Provinciale Staten van Gelderland een brief ontvangen van de partijen die zijn betrokken bij de intentieverklaring voor de Rijnlijn. In deze brief roepen de betrokken partijen de Statenfracties op om zich in te zetten voor een snelle invoering van de Rijnlijn, realisatie van duurzaam zero-emissie, innovatief openbaar vervoer en gegarandeerde lokale sterke lijnen op de Rijnlijn-corridor.

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor de economische ontwikkeling in de regio. Dit vraagt naast inzet om knelpunten op te lossen en te zorgen voor betere verbindingen, ook om het benutten van kansen op meer duurzame mobiliteit. In de ‘Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley 2018-2020’ is het stimuleren van maatregelen die zorgen voor minder CO²-uitstoot en verbetering van de luchtkwaliteit een belangrijk onderdeel. Het gebruik van zero-emissie hoogwaardig openbaar vervoer draagt hieraan bij.

Naar overzicht