Regio Foodvalley vraagt minister Schouten om samenwerking met boeren rondom eiwitmaatregel

Regio Foodvalley vraagt minister Schouten om samenwerking met boeren rondom eiwitmaatregel

Landbouwtransitie is een belangrijk speerpunt van Regio Foodvalley. Daarbij sluit de regio zich aan bij de visie van minister Schouten op kringlooplandbouw. Tegelijkertijd begrijpt de regio de zorgen van de boeren en de protesten die zij voeren. De landbouwtransitie moet niet ten koste gaan van de gezondheid van boerenbedrijven of hun dieren. Daarom roept Regio Foodvalley het ministerie op om er alles aan te doen om hevigere protesten te voorkomen en op zoek te gaan naar maatwerkoplossingen. Regio Foodvalley wil met haar partners helpen om slimme oplossingen te vinden en in te voeren.

De boeren in de regio maken zich zorgen over hun toekomst. Veel boeren hebben zich aangesloten bij publieksvriendelijke protesten over onder andere de lage prijzen voor landbouwproducten en de eiwitmaatregel voor veevoeding. De meeste protesten in onze regio verliepen vriendelijk. Regio Foodvalley wil verharding van de boerenprotesten voorkomen. Daarvoor is het noodzakelijk om in gesprek te gaan met boeren en experts rondom onder andere de voedermaatregel. Om zo samen op zoek te gaan naar regelingen die bijdragen aan het terugdringen van de stikstofuitstoot, maar ook zorgen voor een vitale toe-komst voor de boeren in de regio.   

In Regio Foodvalley werken we nauw samen met boeren en andere ondernemers in de keten en kennisinstellingen om juist voor dit soort problemen slimme oplossingen te vinden. Oplossingen waarbij boeren geen tegenstander, maar mede-eigenaar zijn. Dit heeft al geleid tot baanbrekende innovaties. Daarom denkt Regio Foodvalley een belangrijke rol te kunnen spelen in de huidige discussie. Het bestuur van Regio Foodvalley roept minister Schouten dan ook op om verder te zoeken naar oplossingen die breder gedragen worden. Hier helpen alle partners in ons netwerk graag bij.

Bekijk hier de volledige brief (pdf, 123 KB) aan minister Schouten

Naar overzicht