Regio Foodvalley wil duidelijkheid vliegverkeer over de regio na luchtruimherziening

Regio Foodvalley wil duidelijkheid vliegverkeer over de regio na luchtruimherziening

Regio Foodvalley is een prachtige regio om in te wonen, te werken en te recreëren. Wij zetten ons in om de regio aantrekkelijk te houden, om goed te wonen, te werken en waar ruimte is voor natuur en landschap. Vliegverkeer heeft invloed op de leefomgeving en het welbevinden van onze inwoners. Regio Foodvalley heeft daarom via een zienswijze gereageerd op de ‘ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening’ van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De brief van Regio Foodvalley is een aanvulling op een eerder ingezonden zienswijze van provincie Gelderland van de Gelderse partners aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Vragen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat

In de brief aan het ministerie vragen wij de minister om de opening van Lelystad Airport te heroverwegen. Wij vragen aandacht voor de nieuwe inzichten op het gebied van klimaatdoelstellingen, stikstofproblematiek, alternatieve reismogelijkheden (trein als alternatief voor korte afstandsvluchten) en de impact van de coronapandemie in de toekomstplannen voor de luchtvaart en de luchtruimherziening.

Daarnaast vragen wij de minister om het oplossen van de laagvliegroutes boven de Veluwe concreet maken, mocht de opening van Lelystad Airport na heroverweging doorgaan. Wij willen weten welke invloed de vliegroutes na optimalisatie hebben op de woon- en leefomgeving van onze regio.

Als laatste willen wij meer weten over invulling van de ligging van de nieuwe vliegroutes die bij het 4e naderingspunt vanuit Schiphol horen. Komen deze vliegroutes boven grondgebied van de Regio Foodvalley te liggen, om hoeveel vliegbewegingen gaat het en hoe verhoudt het 4e naderingspunt zich tot de vliegroutes vanuit Lelystad Airport?

Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de ‘ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening’ opgesteld. De luchtvaart is de laatste jaren sterk gegroeid. De huidige indeling van het luchtruim loopt tegen haar grenzen aan. Met de luchtruimherziening streeft het kabinet drie samenhangende en gelijkwaardige doelen na waarbij veiligheid randvoorwaardelijk is:

  • Het eerste doel betreft een efficiënter gebruik en beheer van het luchtruim voor alle luchtruimgebruikers.
  • Het tweede doel betreft de verduurzaming van het luchtruim zodat de impact van vliegen op de omgeving wordt beperkt.
  • Het derde doel betreft de verruiming van de civiele capaciteit en militaire missie effectiviteit.
Naar overzicht