Regiobestuur stelt Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley vast

Een goede bereikbaarheid is essentieel voor Regio Foodvalley om zich te ontwikkelen tot een topregio en een randvoorwaarde voor de verdere economische groei van de regio. Het Regiobestuur heeft op vrijdag 27 maart de ‘Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley 2018-2022’ definitief vastgesteld. Eind 2018 hebben de colleges van B&W dit document aangeboden aan de gemeenteraden om te reageren. De gemeenteraden hebben wensen en bedenkingen ingebracht waarna aanpassingen zijn gedaan.

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het oplossen van verkeersknelpunten, zoals de aanpak verkeerssituatie op de Rijnbrug en aanpassing van de aansluiting A1/A30. De nieuwe Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley 2018-2022 laat zien dat het werken aan oplossingen slimmer, duurzamer en gezonder kan. De regio speelt in op trends en regionale kansen voor slimme en duurzame mobiliteit.

Bereikbaarheidsagenda

Regio Foodvalley heeft haar ambities en opgaven voor de samenwerking op mobiliteit opgenomen in de ‘Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley 2018-2022; slim, duurzaam en gezond’. De agenda is het resultaat van een intensief werkproces van de acht samenwerkende gemeenten.

Naar overzicht