Regionale Energiestrategie

Het Regiobestuur is op vrijdag 10 mei op de hoogte gesteld van de voorbereidingen om tot een regionale energiestrategie te komen en heeft middelen beschikbaar gesteld voor het proces.

De gemeenten in Regio Foodvalley hebben vorig jaar september besloten om samen uitwerking te geven aan de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Verder is er in het concept Klimaatakkoord de afspraak gemaakt dat regio’s het initiatief nemen om een energiestrategie te ontwikkelen. Een half jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord moeten regio’s onderbouwd aangeven hoeveel duurzame energie in de regio opgewekt kan worden in 2030.

Regio Foodvalley wil samen met de belangrijkste stakeholders komen tot een gedragen proces. Het is de bedoeling dat de gemeenteraden in september een besluit nemen over een startdocument met de uitgangspunten voor de Regionale Energiestrategie.

Naar overzicht