Samen tegen voedselverspilling

Voedselverspilling is één van de speerpunten uit de regionale Voedselvisie. De stichting Samen Tegen Voedselverspilling heeft als ambitieus doel om verspilling te halveren met 50% in 2030. Regio Foodvalley ondersteunt dit ambitieuze doel en doet mee met de campagne #verspillingsvrij.

Nederlandse huishoudens kunnen gemiddeld 41 kilo voedsel per persoon per jaar besparen door minder voedsel weg te gooien. Uit het onderzoek blijkt dat bij brood, zuivel, groente, fruit en vlees de meeste winst is te behalen. Met de campagne #verspillingsvrij wil de stichting, haar partners en de regio de bedrijven en inwoners activeren om minder voedsel te verspillen.

Samen tegen voedselverspilling

Regio Foodvalley werkt aan een gezonde, duurzame voedselvoorziening voor de eigen inwoners en de bevolking wereldwijd. Het doel is een efficiënte, gezonde en toekomstgerichte voedselvoorziening met aantoonbaar minder voedselverspilling in huishoudens en bedrijven. Regio Foodvalley wordt de proeftuin tegen voedselverspilling. In de proeftuin worden de krachten van onze regio gebundeld tot een inspirerende, activerende en innovatieve broedplaats voor bedrijven, inwoners, kennisinstellingen en overheden. Door middel van gerichte projecten wordt ervaring opgedaan die verder verspreid kan worden in de regio en door het hele land. Deze projecten richten zich vooral op consumenten en bedrijven en zijn bedoeld om zoveel mogelijk voedselverspilling tegen te gaan en daarmee een bijdrage te leveren aan CO2-reductie.

Kijk voor tips en meer informatie op www.samentegenvoedselverspilling.nl

Dit is Becky en zij gaat Nederlanders helpen om voedselverspilling te verminderen. Samen maken we Nederland en @regiofoodvalley #verspillingsvrij. Deze campagne is van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling, Regio Foodvalley is dé #proeftuin #verspillingsvrij.

Naar overzicht