Samen voor de toekomst van Scherpenzeel

In de Toekomstvisie Scherpenzeel 2030 wordt beschreven hoe een leefbaar en vitaal Scherpenzeel er de komende jaren tot 2030 uit ziet en welke samenhangende keuzes dit vraagt. De gemeenteraad vindt het belangrijk om deze visie te maken. Hiermee kunnen we met z’n allen richting en kleur geven aan de toekomst van ons dorp en de regio.

Meedenken, meepraten

Inwoners van Scherpenzeel krijgen als eerste de unieke kans om mee te denken en te praten over de toekomst van het dorp. Scherpenzeel ligt in een prachtige landelijke groene omgeving. Scherpenzeel heeft veel voorzieningen zoals Kulturhus De Breehoek, sportvelden, het zwembad en een uitgebreid winkelaanbod. Inwoners helpen elkaar waar het kan en zijn sterk verbonden. Ondernemers zijn creatief en volop actief. Hoe gaat dit in de toekomst?

Foto van Scherpenzeel

Op dit moment is de gemeente bezig met een ‘foto van Scherpenzeel’, die inzicht geeft in alle feiten, trends en ontwikkelingen. Hoe staan we er financieel voor, wat gebeurt er met de samenstelling van de bevolking, past het aanbod van woningen daar goed bij, hoe gaat het economisch? Dat soort feiten.

Iedereen komt aan zet

In eerste instantie zijn de bewoners aan de beurt, daarna de ondernemers, jongeren en alle instellingen en verenigingen. Zij worden de komen tijd uitgenodigd. Zo krijgt iedereen de gelegenheid om mee te werken aan de visie. Ook kunnen inwoners een enquête invullen. Hierdoor wordt het beeld nog duidelijker over wat de inwoners belangrijk vinden voor Scherpenzeel.
Adviesbureau Berenschot begeleidt namens de gemeenteraad de Toekomstvisie en zorgt ervoor dat in december de inhoud gereed is.

Naar overzicht