Samen voor gezond gewicht in Regio Foodvalley

Overgewicht en de gevolgen daarvan voor de gezondheid is een groeiend probleem. Bijna de helft van de volwassen inwoners van Nederland heeft overgewicht: een BMI hoger dan 25. Als we niets doen stelt het RIVM dat over 22 jaar, 62% van de volwassen Nederlanders kampt met overgewicht. Dat betekent dat ook het percentage Nederlanders met chronische aandoeningen, die mede het gevolg zijn van overgewicht, zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten toeneemt.

De huisartsen in Regio Foodvalley zien deze toename ook en maken zich zorgen. Ronald Hendrikse, Raad van Bestuur Huisartsen Gelderse Vallei: “Deze regionale coalitie brengt meer aandacht voor preventie en gezonde leefstijl van onze inwoners. Als huisartsen hopen we hiermee te voorkomen dat mensen afhankelijk worden van medische behandelingen.” Om gezondheid te bevorderen zet Ziekenhuis Gelderse Vallei al meer dan 10 jaar in op voeding en beweging in medische behandelingen. Arjen Hakbijl, Raad van Bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei: “Wij zien patiënten vaak pas op het moment dat ze een behandeling nodig hebben. Juist bij overgewicht hebben we een belangrijke rol in het signaleren en doorverwijzen. Door deze samenwerking gaan wij dat met de keten verder vorm en inhoud geven en wordt de kans dat wij ze in het ziekenhuis terugzien kleiner.”

Léon Meijer, wethouder gemeente Ede en vertegenwoordiger van Regio Foodvalley bij de ondertekening, vult aan: “We werken allemaal hard aan de gezondheid van onze inwoners. Door de krachten te bundelen kunnen we nog veel meer bereiken in onze regio.” Rabobank Vallei en Rijn bevestigt dit: "ook wij vinden het belangrijk om te investeren in de vitaliteit van mensen. Dat is immers de basis van een gezonde en productieve samenleving", zegt Mariska de Kleine, directievoorzitter.

Naast de directe impact die gezonde voeding en beweging heeft op het terugdringen van overgewicht, richt deze samenwerking zich ook op het verbeteren van de leefomgeving. Het CHE-lectoraat Zorg voor Voeding en Gezondheid richt zich op het ontwikkelen van gezondheidsbevordering in zorg en welzijn. HAGV, Gemeente Ede en Menzis zijn in gesprek om mensen uit de bijstand met een gezondheidsachterstand een programma aan te bieden om te werken aan een gezondere leefstijl en om deze langdurig vast te houden. Uit wetenschappelijk onderzoek van Wageningen University & Research weten we dat mensen die sporten en bewegen ook makkelijker solliciteren en een grotere bijdrage aan de maatschappij leveren.

Nu de Coalitie Preventie in de Foodvalley is getekend gaan alle betrokken partijen met elkaar in gesprek om kennis en bestaande succesvolle initiatieven te delen, nieuwe interventies te ontwikkelen en de samenwerking met andere partners te versterken. De coalitie wil hiermee een gezonde leefstijl bereikbaar maken door de omgeving gezonder te maken en door een aanbod van toegankelijke en effectieve initiatieven.

Op de foto van links naar rechts: Ronald Hendrikse (HAGV), Mariska de Kleijne (Rabobank), Leon Meijer (Regio Foodvalley), Harmen van Wijnen (CHE), Joris van Eijck (Menzis), Arjen Hakbijl (ZGV) en Tom van Loenhout (Alliantie Voeding). Op foto ontbreekt Raoul Bino (WUR).
Fotograaf: Els Jacobi