Servicegericht halte tot halte vervoer

Regio FoodValley geeft de voorkeur aan servicegericht halte-tot-halte vervoer zolang deur-tot-deur vervoer voor wie daarvan afhankelijk is, blijft bestaan.Dit laat het bestuur via een brief aan provincie Gelderland weten. Het Regiobestuur reageert hiermee op de provinciale zienswijze ‘Andere Mobiliteit’ waarin provincie Gelderland drie scenario’s schetst.

Uitwerking

Regio FoodValley werkt samen met de provincie Gelderland aan de doorontwikkeling naar een meer servicegerichte inzet van de Valleihopper. De Valleihopper is beschikbaar voor inwoners van Regio FoodValley die vanwege een beperking niet met ander openbaar vervoer kunnen reizen of wanneer aangepast (rolstoeltoegankelijk) vervoer nodig is. Daarnaast fungeert de Valleihopper ook als ‘OV-vangnet’ waar geen openbaar vervoer aanwezig is. Men kan dan gebruik maken van de Valleihopper.

Met deze doorontwikkeling zet de de regio in op een servicegericht concept waarbij de Valleihopper wordt aangeboden van halte-tot-halte. De servicegerichte dienst van de Valleihopper is dan voor iedereen, op bestelling en tegen betaling, beschikbaar. Dit servicegerichte vervoer wordt aangeboden op trajecten waar de reguliere bussen niet meer rijden. De haltes blijven dan wel beschikbaar voor dit vervoer.

Dit is een van de geschetste scenario’s van provincie Gelderland. Voor de Valleihopper is dit een positieve ontwikkeling. Hiermee wordt de Valleihopper flexibeler en toegankelijker voor een grotere groep reizigers in de regio. De diensten voor speciale vervoer van de Valleihopper blijft altijd in de huidige vorm bestaan.

Vervolg

Provinciale Staten maken in het najaar een keuze uit de drie geschetste scenario’s. Regio FoodValley blijft hierover in gesprek met de provincie Gelderland.

Andere Mobiliteit

Andere Mobiliteit omvat alle vervoersdiensten die niet onder het Openbaar Vervoer vallen, zoals regiotaxi en doelgroepenvervoer, maar ook deelauto’s, doelfietsen en vrijwilligersvervoer.

Naar overzicht