SMART-regeling COVID-19

De COVID-19 crisis raakt ondernemers hard, ook in Gelderland. De toekomst is onzeker. Maar een crisis biedt ook kansen. Er ontstaan (uit nood) nieuwe mogelijkheden voor organisatieverandering, en er is tijd om te investeren in bij- en omscholing. Tijd, maar geen geld. Om MKB-ondernemers met 5 tot 250 medewerkers en scholen de ruimte te geven om - juist nu - te investeren in medewerkers en het upgraden van de werkorganisatie, opent provincie Gelderland vandaag (25 mei 2020) de subsidieregeling SMART-regeling COVID-19. De subsidie van maximaal 25.000 euro biedt ruimte om te investeren in bijvoorbeeld om- en bijscholing in (vak)vaardigheden, het aanpassen van de organisatie van werk en het creëren van expertpools. Zo wil Gelderland haar bedrijfsleven ondersteunen om de crisis en herstelperiode het hoofd te bieden. Hiervoor is 1,5 miljoen beschikbaar gesteld.

De belangrijkste informatie op een rij

De COVID-19 crisis raakt ondernemers hard. De toekomst is onzeker, het einde nog niet in zicht. Maar een crisis biedt ook kansen. Er ontstaan (uit nood) nieuwe mogelijkheden voor organisatieverandering. Ook is er tijd om te investeren in her-, bij- en omscholing. Tijd om te investeren, maar geen geld. Daar doet provincie Gelderland iets aan met de SMART-regeling COVID-19.

Op deze pagina lees je de belangrijkste informatie, en kun je een inschatting maken of deze subsidieregeling jou kan helpen. Heb je nog vragen? Kijk dan eens bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op. Wil je een aanvraag indienen, ga dan naar het subsidieportaal.

Waarom

Om MKB-ondernemers en scholen de ruimte te geven om -juist nu- te investeren in medewerkers en het upgraden van de werkorganisatie. Met andere woorden: helpen om de crisis en de periode van gedwongen thuiszitten om te buigen naar een positieve ontwikkeling voor de toekomst van de Gelderse bedrijven. Dat heeft twee voordelen: sneller herstel van je verdienmogelijkheden als bedrijf, en het beperken van de gevolgen van de crisis voor medewerkers. Want deze crisis gaat voorbij, en om onze economie te herstellen hebben we alle kennis en talent die we samen bezitten nodig.

Voor wie

Gelderse MKB-ondernemers met 5 tot 250 medewerkers en scholen. Let op: het gaat om individuele bedrijven of scholen. Er kan geen aanvraag worden gedaan door een samenwerkingsverband.

Wat

Een MKB-ondernemer of school kan 24.999 euro subsidie krijgen om aan de slag te gaan met een SMART-aanvalsplan, om de gevolgen van de COVID-19 crisis te beperken. Het aanvalsplan moet leiden tot herstel van de vraaguitval en herstel (beperking) van de negatieve gevolgen van de crisis voor de medewerkers.

Hoe

Met de SMART-regeling COVID-19 geeft Provincie Gelderland MKB-ondernemers en scholen subsidie om aan de slag te gaan met een SMART-aanvalsplan. Zo komen we sterker uit de crisis. Dit plan moet gericht zijn op:

  • Sociale innovatie: het aanpassen van de werkorganisatie en het benutten van vaardigheden gericht op de vitaliteit, productiviteit en ontplooiing van medewerkers
  • Medewerkersgerichte opleidingen: investeren in de ontwikkeling van de (vak-)vaardigheden van medewerkers op de werkvloer
  • Anders en slimmer (digitaal) werken en leren: mogelijkheden creëren om anders te werken en/of leren zodat vaardigheden worden benut en talenten worden ontplooid
  • Revitalisering van de vraag naar producten of diensten: herstel en/of het creëren van nieuwe vraag naar producten of diensten
  • Tegengaan van de negatieve impact van de crisis op medewerkers: herstel van vitaliteit, productiviteit en ontwikkelmogelijkheden van medewerkers  

De SMART-regeling COVID-19 maakt het mogelijk om te investeren in:

  • Inschakelen van expertise om businessmodellen te vernieuwen of nieuwe vormen van acquisitie mogelijk te maken
  • Inkopen van opleidingen of coaching op vaardigheden
  • Inschakelen van expertise om collegiale in- en uitleen van medewerkers of het creëren van expertpools mogelijk te maken
  • Inschakelen van expertise om te leren anders en slimmer (digitaal) te werken en leren
  • Inschakelen van expertise om blijvend te investeren in de vitaliteit, productiviteit en ontplooiing van medewerkers

Dit is een bericht van provincie Gelderland.

Meer informatie
Naar overzicht