Staatssteundiscussie met Brussel kan Regio Deal Foodvalley vertragen

Gezonde en duurzame voeding voor iedereen. Dit vraagt om kennis, innovatie, samenwerking én actie bij verschillende projecten op het gebied van landbouw, voeding en kennis. De negen partners van de Regio Deal Foodvalley werken gezamenlijk aan deze ambitie. De uitvoering ervan gaat niet zonder slag of stoot. Een discussie over mogelijke staatsteun binnen een deel van de projecten kan de start vertragen en zorgt voor extra kosten.

De organisatie van de deal was zich bij de start ervan bewust dat de samenwerking een uniek karakter had en de opgaven die er liggen niet makkelijk, maar wel hoogst relevant zijn. Met name ook voor onze landbouwsector. Afname van de uitstoot van stikstof, fijnstof en geur is een van de trajecten die binnen de Regio Deal opgepakt moet worden. De voorbereidingen voor pilotprojecten en proeftuinen hiervoor zijn gereed. De projecten om bijvoorbeeld stikstof in het Foodvalley gebied verder terug te dringen staan in de startblokken. Inmiddels hebben zich tientallen boerderijen aangemeld voor bijvoorbeeld een proef met sensors, andere stalvloeren en/of luchtfilters. Concrete acties die een concrete bijdrage leveren aan de vermindering van uitstoot van allerlei stoffen. Een pas op de plaats is nodig. De regelgeving rondom subsidiering van projecten binnen de landbouwsector blijken dusdanig streng te zijn dat zij vernieuwing en ontwikkeling in de weg staan. Een controle op staatssteun van de Europese Commissie in Brussel blijkt noodzakelijk.

“Wat moet dat moet”

René Verhulst, voorzitter van de Regio Foodvalley: “Wat moet, dat moet. Maar het voelt wel ongemakkelijk dat je opgehangen wordt aan strenge normen op het moment dat je daadwerkelijk iets wilt bijdragen en versnellen. Het terugdringen van de uitstoot is een prioriteit in Nederland. Wij moeten ons nu door een bureaucratie van regelgeving worstelen. Een traject dat ons ook nog eens veel geld kost. Werken we nou mét of tegen elkaar, denk ik dan. Natuurlijk werken we met z’n allen gemotiveerd door om deze deal tot een goed einde te brengen.”

Planning

De weg die nu naar Brussel gelopen moet worden maakt dat projecten ‘in de wacht kunnen komen te staan’. Mochten partijen toch starten lopen zij het risico het ontvangen geld later terug te moeten betalen. In maart zal er een gesprek plaatsvinden met het ministerie van BZK die de eerste beoordeling van de staatssteunanalyse doen. Indien zij akkoord geven zal het voorgelegd worden aan de Europese Commissie. René Verhulst: “Een reactie van deze Commissie wordt in april verwacht. Ik hoop echt dat dit gehaald wordt, want er is al zoveel in voorbereiding en van start gegaan.”

Regio Deal Foodvalley

Het doel van de Deal is om in een samenwerking tussen Rijk en regio een ‘Versnelling van de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem’ te bereiken. Zomer 2019 is de Regio Deal Foodvalley vastgesteld, waarbij regionale partners provincie Gelderland, provincie Utrecht, de gemeenten uit de Regio Foodvalley, LTO Noord en Waterschap Vallei en Veluwe samen 53 miljoen op tafel leggen. Het Rijk heeft een bijdrage van 20 miljoen toegezegd, samen is er dus 73 miljoen beschikbaar. De deal kent drie sporen: Versnelling van de transitie naar duurzame landbouw; Gezonde voeding: van prille start tot oude dag en Versterking van het kennis- en innovatiecluster.

Naar overzicht