Stad en platteland bereiken alleen samen duurzame doelen

“Een stad is geen eiland. Om de duurzame doelen, zoals de energietransitie, klimaataanpassingen en kringlooplandbouw, te bereiken, hebben stad en platteland elkaar nodig. Samenwerking moet.” Dat zei prof. dr. Eveline van Leeuwen bij haar inauguratie als hoogleraar Urban Economics aan Wageningen University & Research op 13 september.

“Veel beleidsmakers, academici, zoals economen, of opinieleiders wonen in de stad en hun beeld van het platteland is vaak eenzijdig en incompleet.” Aldus Van Leeuwen. “De focus ligt in economische zin op de stad, waar de bedrijvigheid hoog is, maar de relatie met milieu en kringlopen van bijvoorbeeld nutriënten en water, ontbreekt. Daarom is er meer bewustwording nodig.”

In haar onderzoek wil Van Leeuwen met haar team van Urban Economics inzoomen op regionaal niveau: Hoe verlopen transport- en consumptiepatronen; welke interacties brengen vraag en aanbod van stad en land bij elkaar? Het regioniveau heeft alle kenmerken om te komen tot grote kringlopen, maar omdat Nederland klein is, dichtbevolkt land en met een goede infrastructuur, zijn binnen de grenzen omvangrijke gesloten kringlopen te realiseren.
Lees meer over dit onderzoek via deze link.

Naar overzicht