Start drie programma’s voor startups en scaleups in de agrifoodsector voorjaar 2020

Voor vroege fase start-ups in food en agtech: StartLife Accelerate

StartLife Accelerate is een pressure cooker programma van 12 weken voor ambitieuze food en agtech start-ups. Het programma biedt training, individuele begeleiding, financiering en toegang tot een grote netwerk experts, toonaangevende bedrijven en investeerders. Het programma richt zich op drie belangrijke succesfactoren: team, klantvalidatie en investor-readiness. StartLife bevindt zich op Wageningen Campus en is nauw verbonden met Wageningen University & Research. StartLife heeft al meer dan 300 start-ups begeleid en gefinancierd. Het programma start op 30 maart 2020 in Wageningen. De sluitingsdatum voor aanmelding is 1 februari 2020.

Voor start-ups klaar om op te schalen: Foodvalley Accelerator

De Foodvalley Accelerator is een eenjarig programma voor agrifood start-ups met een innovatief schaalbaar product of dienst die al op de markt is en nu klaar is om op te schalen. Het programma biedt gereedschappen op basis van de principes van de Rockefeller Habits 2.0 (Verne Harnish), een beproefde methodiek voor groei, Learning Days onder leiding van Scale-up Pro Mirik Castro en Accountability sessies. Tijdens deze sessies bespreken de deelnemers vooruitgang, valkuilen en uitdagingen ervaringsdeskundigen en een coach. Het programma start op 9 april 2020 in Ede, Nederland. De sluitingsdatum voor inschrijving is 1 maart 2020.

Voor scale-ups: Scale-upFood

Scale-upFood is een masterclass-programma (3x3 dagen) dat scale-ups klaarstoomt voor verdere groei. Het programma is ontworpen voor upstream food en agri scale-ups met serieuze markttractie en groeipotentie. Het programma biedt deelnemers inzicht in de succesfactoren van scale-ups wereldwijd en past deze kennis gericht toe. Het programma bestaat ui pragmatische werksessies waarin scale-ups leren deze de succesfactoren toe te passen binnen het eigen bedrijf, executives dinersessies met succesvolle, innovatieve middelgrote bedrijven en werksessies met grote bedrijven en experts uit de industrie over de uitdagingen van de scale-ups. Het programma start op 15 april 2020 in Amsterdam, Nederland. De sluitingsdatum van inschrijving is 15 maart 2020.

Meer informatie en aanmelden

•    Voor vroege fase start-ups: StartLife Accelerate
•    Voor start-ups klaar om op te schalen: Foodvalley Accelerator
•    Voor scale-ups: Scale-upFood

Over Foodvalley

Foodvalley is het kennisintensieve agrifood ecosysteem in Nederland waar vele bedrijven van start-ups tot en met multinationals en kennisinstellingen samen werken aan innovatieve oplossingen, gezonde voeding en duurzame productie. Foodvalley biedt bewezen succesvolle versnellings-programma's voor start-ups en scale-ups. Deze programma's worden georganiseerd door en in samenwerking met Foodvalley NL, Oost NL, Rabobank, StartLife, Scale-up Company, Scale-upNation, Wageningen University & Research en World Food Center Development.