Startconferentie RES van Regio Foodvalley

Regio Foodvalley werkt aan een regionale energiestrategie (RES). Gemeentes, provincies en andere betrokken partijen zoals netbeheerders, denken hierbij gezamenlijk na over de overgang naar een energieneutrale regio. Want het nationale Klimaatakkoord – energieneutraal in 2050 – vraagt om hoge ambities en fundamentele keuzes. Dit gebeurt niet alleen in Regio Foodvalley, maar in dertig regio’s in heel Nederland.

Op vrijdag 17 mei vond in het Awarehouse in Scherpenzeel de Startconferentie voor de RES van Regio Foodvalley plaats. De insteek van deze bijeenkomst was om samen met een brede groep stakeholders tot gezamenlijke afspraken te komen, gericht op het doel en de procesinrichting van de RES. De aanwezigen hebben de dag als leerzaam en constructief ervaren.

Het ochtendprogramma startte met een toelichting op de context, het doel en het beoogde resultaat van de RES. Daarnaast werd - door middel van een interactieve opdracht - in de praktijk ervaren hoe het is om samen te werken aan een complexe opgave zoals de RES.

In het middagprogramma vertaalden de aanwezigen de simulatie naar uitgangspunten voor de inhoudelijke opgave, het proces en de organisatie van de RES. Dat gebeurde in interactieve werkvormen: de deelnemers gingen met elkaar en plenair over deze onderwerpen in gesprek. De bijeenkomst is afgerond met concrete afspraken over het vervolgproces en ieders betrokkenheid daarin. Naar verwachting wordt begin 2020 een eerste concept van de Regionale Energiestrategie afgerond.

Lees hier het verslag startconferentie RES Foodvalley (pdf, 487 KB)

Naar overzicht