Intensieve samenwerking groeit verder

De Strategische Agenda 2020-2025 is definitief vastgesteld door de partners uit de overheid, ondernemers en onderwijs. Regio Foodvalley heeft de ambitie om in 2030 een topregio te zijn op het gebied van landbouw en voeding. Een regio waar mensen aantoonbaar gezonder zijn, graag wonen, ondernemen en innoveren en waar circulair werken gewoon is.

De intensieve samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid zorgt ervoor dat goede ideeën verder komen en ambities bereikt worden. Samen met de partners worden oplossingen bedacht voor belangrijke vragen in deze regio. Hoe zorgen we bijvoorbeeld voor een gezonde toekomst voor de agrariers, terwijl ook de lucht en de bodem gezond blijven? Hoe maken we gezond en lokaal eten beschikbaar voor alle inwoners van de regio en zelfs voor de wereld? En hoe zorgen we dat iedereen aan het werk blijft, ook nu banen steeds sneller veranderen of wanneer het slechter gaat met de economie?

Strategische Agenda

In de Strategische Agenda 2020-2025 zijn de gezamenlijke doelen vastgelegd die de partners uit de overheid, ondernemers en onderwijs de komende jaren met elkaar willen bereiken in de regio. De partners werken samen op zeven thema’s; landbouwtransitie, Voeding voor een gezond leven (gezondheid), Energietransitie (energie), Human Capital (arbeidsmarkt), Innovatie, clustervorming en circulaire economie (circulair), Fysieke randvoorwaarden (mobiliteit en economie) en Quality of living (ruimtelijke ontwikkeling en wonen).

Economic Board

Vanaf 1 januari 2021 gaat de samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid verder als Economic Board Regio Foodvalley (EB). De EB is verantwoordelijk voor het behalen van de doelen uit de Strategische Agenda, monitort de voortgang van de projecten en toetst nieuwe projectplannen.

Het nieuwe bestuur bestaat uit 15 leden, waarvan vanuit elke partner vijf vertegenwoordigers deelnemen. René Verhulst (voorzitter Regio Foodvalley van de samenwerkende regiogemeenten), Martin Ruiter (voorzitter VNO-NCW VeluweVallei) en Jan Jacob van Dijk (voorzitter van College van Bestuur van het COG) verzorgen het voorzitterschap in de Economic Board Regio Foodvalley.

Leden Economic Board Regio Foodvalley

Vanuit de onderwijskolom

• Jan Hol Voorzitter College van Bestuur CHE

• Jan Jacob van Dijk Voorzitter College van Bestuur COG

• Stella Efdé Directeur/bestuurder RSG Pantarijn

• Rens Buchwaldt Lid Raad van Bestuur Wageningen University & Research

• Bastiaan Pellikaan Voorzitter College van Bestuur Aeres Groep

 

Vanuit de overheidskolom:

• René Verhulst Voorzitter Regio Foodvalley (GR), Burgemeester Ede

• Gert-Jan Kats Vice-voorzitter Regio Foodvalley (GR), Burgemeester Veenendaal

• Gerard Renkema Lid AB Regio Foodvalley (GR), Burgemeester Nijkerk

• Robert Strijk Gedeputeerde Utrecht

• Peter Drenth Gedeputeerde Gelderland

 

Vanuit de ondernemerskolom:

• Martin Ruiter Voorzitter VNO-NCW VeluweVallei

• Willem Kuijsten Voorzitter FOV Regio Foodvalley

• Fije Visser Voorzitter LTO Gelderse Vallei

• Frank Bieze MKB Nederland

• Vacature

 

Bekijk hier de kick-off film van het startsein van de drie voorzitters van de EB.

Ondernemers die geïnteresseerd zijn om mee te doen, vinden meer informatie op de website

www.regiofoodvalley.nl/connect

Naar overzicht