Indruk van de informatiemarkt. Raadsleden zijn in gesprek met de projectleiders.

Terugblik informatiebijeenkomst Strategische Agenda op 13 november

Ruim 60 deelnemers waren aanwezig bij de informatiebijeenkomst op 13 november 2019. Deze extra informatiebijeenkomst stond geheel in het teken van de nieuwe Strategische Agenda. De bijeenkomst was georganiseerd om de leden van de gemeenteraden, collegeleden en statenleden nader te informeren over de Strategische Agenda.

Gijs Eikelenboom, voorzitter commissie Strategische Agenda startte de bijeenkomst met een terugblik op het proces, hoe de partners tot de concept Strategische Agenda zijn gekomen en waar wij nu staan. Tijdens de ‘informatiemarkt’ waren de deelnemers in de gelegenheid om extra toelichting te krijgen op de thema’s uit de Strategische Agenda. De bijeenkomst werd plenair afgesloten met vragen aan de commissieleden van de Strategische Agenda; Bastiaan Pellikaan, Gijs Eikelenboom en Dennis Gudden (waarnemend) onder leiding van vice voorzitter van de Regiocommissie Gerard van Deelen. De heer Van Deelen sloot de bijeenkomst af met vol vertrouwen in de nieuwe Strategische Agenda.

Volgende bijeenkomst

Op woensdag 22 januari 2020 is de volgende raadsinformatiebijeenkomst voor de raadsleden uit de Regio Foodvalley. De Kaderbrief 2021-2024 staat in deze bijeenkomst centraal. De raadsleden ontvangen hiervoor een uitnodiging via hun griffier.

Naar overzicht