Liesbeth Laman Trip staat samen met Hester Velthuis, wethouder Ede in de studio voor een interview

Terugblik online thema-avond Human Capital

De online thema-avond Human Capital vond op 24 november 2021 plaats. Wij kijken terug op een succesvolle en inspirerende avond met maar liefst 60 online deelnemers. Het thema van deze avond was de toekomst van de Human Capital in Regio Foodvalley. Samen met onderwijs, ondernemers en overheden hebben we naar de behoefte in de arbeidsmarkt gekeken. Welke mensen hebben waar nodig, nu en in de toekomst? Via deze nieuwsbrief geven wij u een terugblik op deze avond.

Liesbeth Laman Trip is in gesprek met onderzoekers Bertineke Boon en Jaap Hansum van CHE

De avond werd geopend door Wim van Ginkel, directeur van de Koninklijke Ginkel Groep en Hester Veltman, voorzitter van de stuurgroep Human Capital en wethouder in Ede. Met Liesbeth Laman Trip, programmamanager Human Capital Regio Foodvalley, spraken zij over het thema van de avond. Regio Foodvalley staat voor een flinke uitdaging. De regio heeft te maken met zeer krappe arbeidsmarkt. Naar verwachting ook nog de komende jaren. Waar liggen de kansen voor de regio, de ondernemers en de onderwijsinstellingen? Daarna was het woord aan de onderzoekers Bertineke Boon en Jaap Hansum. Zij ondersteunen vanuit de Christelijke Hogeschool Ede de stuurgroep Human Capital bij het in kaart brengen en uitwerken van de ambities van de Regio Foodvalley op het gebied van Human Capital. Bertineke en Jaap hadden hier een interessante presentatie voor opgesteld zodat alle aanwezigen weer helder op hun netvlies kregen waar nu precies omgaat. U kunt de presentatie bekijken via deze link (pdf, 1.61 MB).  

Vervolgens gingen de aanwezigen uit het bedrijfsleven, onderwijs, overheden, vakbonden en belangenorganisaties met elkaar in gesprek in vier interactieve deelsessies.  In deze verschillende deelsessies zijn interessante inzichten gedeeld. Deze inzichten vormen een basis waarmee wij aan de slag gaan om te komen tot een zogenoemde Human Capital agenda. De Human Capital agenda geeft antwoord op de vragen: Welke mensen hebben waar nodig, nu en in de toekomst in het licht van de economische ontwikkelingen? Welke interventies zijn nodig om het Human Capital in de regio optimaal te kunnen benutten. Hoe verandert werk zich, hoe kan digitalisering, robotisering een rol spelen bij de verdere economische ontwikkeling. En: Hoe leiden we (jonge) mensen op, binden we ze aan de regio en bieden we ze blijvend een uitdagende en inspirerende werkomgeving? Naar verwachting is de Human Capital agenda eind februari 2022 gereed.

Naar overzicht