Terugblik Raadsbijeenkomst 21 januari

Het Regiobestuur en de Regiocommissie kijken terug op een geslaagde raadsinformatiebijeenkomst met een opkomst van bijna 50 raadsleden. Tijdens deze avond werden de Kaderbrief 2020-2023, Regio Deal en de nieuwe Strategische Agenda behandeld.

Kaderbrief

Na het welkomstwoord van René Verhulst (voorzitter Regio Foodvalley), nam Judith van den Wildenberg  (voorzitter Regiocommissie) het woord met een korte toelichting op de Kaderbrief en de rol van de raden en regiocommissie. Twee thema’s uit de kaderbrief werden deze avond in debatvorm behandeld; Circulaire Economie en Energietransitie. De resultaten zijn na te lezen in het bijgevoegde document 'uitkomsten debat kaderbrief'.

Regio Deal

De Regio Deal Foodvalley heeft 20 miljoen toegekend gekregen vanuit het Rijk om een belangrijke bijdrage aan de transitie naar duurzaam en gezond voedsel voor de toekomst. In de Regio Deal Foodvalley werken zeven regiopartners samen: provincie Gelderland, provincie Utrecht, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht, LTO Gelderse Vallei, VNO-NCW Midden en Regio Foodvalley. Er staan drie sporen in de Regio Deal Foodvalley geformuleerd: versnellen transitie primaire sector en voedselproductieketen, voeding & gezondheid en kennis- en innovatiesysteem AgriFood&Health. Deze sporen worden de komende tijd uitgewerkt. In maart wordt een werkconferentie georganiseerd.

Strategische Agenda

Gijs Eikelenboom, voorzitter commissie Strategische Agenda, gaf een toelichting op de ontwikkeling van de nieuwe Strategische Agenda. De belangrijkste speerpunten uit de startnotie zijn: gelijkwaardige samenwerking tussen de 3 O’s (ondernemers, onderwijs en overheid), focus en slagkracht. De aansluiting tussen Strategische Agenda en de Regio Deal  wordt meegenomen in de doorontwikkeling. Gijs Eikelenboom en Holmer Doornbos zijn altijd bereid om een extra toelichting te geven bij de gemeenteraden.

Vervolg

De kaderbrief wordt in februari en begin maart in de gemeenteraden van de regiogemeenten behandeld. Op basis van de kaderbrief wordt de meerjarenbegroting opgesteld.

Presentaties om te downloaden:

- uitkomsten debat Kaderbrief (pdf, 243 KB)
- presentatie Regio Deal (pdf, 185 KB)
- presentatie Strategische Agenda (pdf, 658 KB)

Dit zijn de presentaties die op 21 januari 2019 aan de raadsleden gepresenteerd zijn.

Naar overzicht