Terugblik Raadsinformatiebijeenkomst 22 januari

Het Regiobestuur en de Regiocommissie kijken terug op een geslaagde raadsinformatiebijeenkomst met een opkomst van bijna 70 raadsleden. Tijdens deze avond werden de Kaderbrief 2021-2024, stand van zaken governance voor Regio Foodvalley en de Regio Deal behandeld.

Kaderbrief

René Verhulst (voorzitter Regio Foodvalley) heette de raadsleden welkom en gaf een korte toelichting op het programma. Deze avond was bedoeld om de raadsleden te informeren over de thema’s die in de Kaderbrief 2021-2024 genoemd staan. De raadsleden waren in de gelegenheid om tijdens de deelsessies verdiepende vragen te stellen aan de programmamanagers die verantwoordelijk zijn voor de thema’s. De presentaties van de verdiepende sessies zijn na te lezen via de onderstaande links.

Governance

Na de zomer van 2019 heeft de Triple Helix opdracht gegeven om een toekomstbestendige governance te maken voor Regio Foodvalley. Deze opdracht wordt, namens de gemeentesecretarissen van de regio, uitgevoerd door Jolien den Hartog (Scherpenzeel), Frits Dimmendaal (Ede) en Aline Hardeman (Ede). In de eerste fase (november-januari) zijn interviews afgenomen met verschillende partners van de overheid, onderwijs en ondernemers. Hieruit blijkt dat er een verscheidenheid aan ideeën is over de invulling van de samenwerking. Daarom zijn een aantal dillema’s geformuleerd en besproken om richting te verkrijgen voor de scenario’s. In de tweede fase worden verschillende scenario’s ter consultatie voorgelegd aan de partners. Dit zal plaatsvinden in de periode februari en maart. Na deze fase blijft nog één scenario van een toekomstbestendige governance over. Deze wordt verder uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd aan de partners uit het onderwijs, ondernemers en overheid. De derde fase zal naar verwachting in april-juni 2020 plaatsvinden.

Regio Deal - gezond en duurzaam voedsel voor de toekomst

Gezonde en duurzame voeding voor iedereen. Een eenvoudige zin maar met een enorme urgentie die vraagt om kennis, innovatie, samenwerking én actie bij verschillende projecten op het gebied van landbouw, voeding en kennis. Met de Regio Deal Food Valley versnellen we de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem. Aan de hand van drie routes: de transitie naar een toekomstbestendige landbouw, voeding en gezondheid van prille start tot oude dag en versterken kennis- en innovatiesysteem levert dit mooie resultaten. Denk hier aan betere productietechnieken boeren, versnelling eiwittransitie, betere luchtkwaliteit, gezonde en duurzame voedselomgeving, voeding op maat voor kwetsbare doelgroepen en zichtbaarheid regio op. Kijk op de website Regio Deal en ontdek waar de Regio Deal Foodvalley precies over gaat.

Op 1 mei start de uitvoeringsorganisatie, deze organisatie zal tijdelijke huisvesting krijgen op het regiokantoor.

Reflectie

In het laatste deel van de avond gaf Judith van den Wildenberg (voorzitter Regiocommissie) een terugkoppeling uit de deelsessies. Zij had zoveel mogelijk sessies bezocht. Wat haar het meest opviel was het enthousiasme van de programmamanagers over hun eigen programma. Maar dat geeft raadsleden wel achterstand in informatie, want zij zijn er niet dagelijks mee bezig. Niettemin was er  veel energie in de deelsessies, openheid in de vragen en er werden leuke tips gegeven. Deze avond was heel belangrijk voor de raadsleden om zich goed te laten informeren, zodat zij in een eigen raad een goed standpunt kunnen innemen.

Vervolg

De kaderbrief wordt in februari en begin maart in de gemeenteraden van de regiogemeenten behandeld. Op basis van de kaderbrief wordt de meerjarenbegroting opgesteld.

Presentaties verdiepende deelsessies:

 

Naar overzicht