Trein Barneveld-Zuid en Ede-Wageningen (Valleilijn) blijft één keer per half uur rijden

De treinen rijden goed op tijd, mensen blijven niet meer achter op stations dankzij investeringen in extra langere treinen en andere maatregelen. Voor het realiseren van een kwartierdienst moeten overwegen worden beveiligd, wegen gesloten en andere investeringen worden gedaan. De kosten en de maatschappelijke impact van deze maatregelen wegen niet op tegen de comfortwinst voor de reiziger. Dat is de conclusie die het dagelijks bestuur van provincie Gelderland, gemeente Ede en het Rijk trekken. De dienstregeling tussen Barneveld-Zuid en Ede-Wageningen blijft daarom één keer per half uur. De conclusie wordt aan Provinciale Staten voorgelegd.

De Valleilijn doet het goed

Met allerlei maatregelen waaronder de inzet van twee extra treinen -medegefinancierd door Rijk en provincie Gelderland- is de laatste jaren gewerkt aan het versterken van de spoorlijn Valleilijn. Een goede dienstregeling op deze lijn is een belangrijke provinciale ambitie. Dagelijks reizen hier 10.000 reizigers naar werk en studie en andere bestemmingen. Het is de belangrijkste noord-zuid verbinding in Regio Foodvalley. De maatregelen hebben ertoe geleid dat 95,5% van de treinen op tijd rijdt en reizigers de lijn waarderen met een 7,5 . Het capaciteitsprobleem is opgelost én de lijn is berekend op de te verwachten groei. Een verlenging van de kwartierdienst zou niet leiden tot meer groei.

Regio Foodvalley

Regionaal portefeuillehouder Mobiliteit Regio Foodvalley, Engbert Stroobosscher benadrukt het belang om te blijven inzetten op verbetering van de kwaliteit van de Valleilijn: “De verlenging van de kwartierdienst blijft op de lange termijn gewenst om de bereikbaarheid van de regio te vergroten. Dit is ook opgenomen in de Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley 2018-2022. Nu frequentieverhoging tussen Barneveld-Zuid en Ede-Wageningen op de korte termijn is uitgesloten gaan we als regio graag het gesprek aan met de provincie over andere manieren om de bereikbaarheid en toegankelijkheid per spoor van onze regio op korte termijn te verbeteren.”

Overwegen

Uit onderzoek  blijkt dat voor het realiseren van een verlenging van de kwartierdienst er twee extra overwegen in Meulunteren gesloten moeten worden. Zonder het afsluiten van de overwegen kan de benodigde snelheid niet gehaald worden. In een planstudie door ProRail, gemeente Ede en provincie Gelderland zijn de mogelijkheden voor afsluiting onderzocht. Gebruikers en omgeving zijn hierbij betrokken. Het veilig afsluiten van de overweg Ruitenbeekweg kan alleen als de Meulunsterenseweg opnieuw wordt ingericht. Van meer dan 40 inwoners moet dan grond worden gekocht. De maatschappelijke impact hiervan is groot, de kosten hoog.(Schatting € 5 miljoen).

Kosten

Uit onderzoek blijkt dat door diverse maatregelen meer kosten belangrijk hoger zouden uitvallen. Zowel voor de noodzakelijke investeringen als voor de jaarlijkse exploitatiekosten. Meer treinen betekent meer kosten. De kosten van een tweede spoor bij Ede-Centrum én de snelheidsverhoging bij Barneveld-Zuid worden geschat op minstens € 30 miljoen. Hiervoor is nu € 6,1 miljoen gereserveerd.

Draagvlak

Voor de verlenging van de kwartierdienst zijn begrijpelijk voor-en tegenstanders. Bij reizigers zijn de voorstanders. Een deel van de inwoners, direct aanwonenden bij de overwegen en anderen geven aan ongerust te zijn over geluidsoverlast, (verkeers)veiligheid en een toenemende barrièrewerking van het spoor in Ede. (De overwegen zouden vaker worden gesloten bij een kwartierdienst.) Doordat de Valleilijn nu goed functioneert is het risico bij planologische procedures groter geworden. Nut en noodzaak moeten namelijk wel goed onderbouwd kunnen worden.

Verbeteringen op stapel

Provincie Gelderland blijft werken aan versterking van de Valleilijn. Er staan nog maatregelen op stapel die dit jaar worden uitgevoerd. Waaronder de aanpak van overwegen en technische maatregelen waardoor de treinen gekoppeld kunnen rijden.

Naar overzicht