Tweede Kamer wil steun voor Regio Foodvalley als regionale proeftuin voor voedseltransitie

De motie is ingediend tijdens de behandeling van de begroting van het Ministerie van Landouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tijdens dit debat sprak de Tweede Kamer met Minister Schouten over haar beleid. Landbouwtransitie is een belangrijk speerpunt van Regio Foodvalley. Daarbij sluit de regio zich aan bij de visie van minister Schouten op kringlooplandbouw. Onderdeel van deze visie is het verkorten van de voedselketen. Dit kan bijvoorbeeld door een regionale infrastructuur van verkooppunten op te zetten waardoor consumenten vrijwel rechtstreeks van de boer hun producten kunnen kopen. Een mooi voorbeeld hiervan in de Regio Foodvalley is Appeltje Eitje, een onbemande winkel biedt dagverse boerderijproducten direct in de winkelstraat. Lees hier meer.

Link naar de motie