Op 24 september was Derk Boswijk op bezoek in Regio Foodvalley. Boswijk is sinds maart dit jaar Tweede Kamerlid voor het CDA en onder andere woordvoerder op de thema’s landbouw en natuur.

Tweede Kamerlid Derk Boswijk op bezoek in Regio Foodvalley

Op 24 september was Derk Boswijk op bezoek in Regio Foodvalley. Boswijk is sinds maart dit jaar Tweede Kamerlid voor het CDA en onder andere woordvoerder op de thema’s landbouw en natuur. In juli dit jaar lanceerde hij een nieuwe Landbouwvisie voor zijn partij. Deze visie sluit goed aan bij de ambities van de regio: samen met boeren en andere partners uit de keten een duurzame toekomst voor de sector realiseren.

Rondleiding over het erf van Fije Visscher

Burgemeester van Nijkerk, Gerard Renkema (CDA), trapte het bezoek af met een korte introductie over de Regio Foodvalley. Hij vertelde over de twee grote opgaves waar de regio voor staat: de bouw van 40.000 woningen én een transitie in de landbouw. Het werkbezoek vond plaats op de boerderij van Fije Visscher. Visscher is kalverhouder met jongvee opfok in Nijkerk en tot voor kort voorzitter van LTO Noord- Gelderse Vallei. Visscher ging in op de uitdagingen én oplossingen voor een duurzame landbouw in onze regio Het bedrijf van Visscher is energieneutraal; alle energie die verbruikt wordt, is duurzaam op het erf opgewekt. Na een korte rondleiding over het erf, ging Boswijk in gesprek met regionale bestuurders; Jan-Pieter van der Schans (CDA), wethouder in Ede en portefeuillehouder stikstof voor Regio Foodvalley en Bennie Wijnne (SGP), wethouder te Barneveld en portefeuillehouder landbouw voor de regio. 
Er is gesproken over de impact van het huidige beleid van de Rijksoverheid waarbij sectoraal wordt gekeken hoe stikstofuitstoot te verminderen (door bijvoorbeeld uitkoopregelingen). Deze aanpak levert wellicht op de korte termijn vermindering op van stikstofuitstoot maar heeft grote impact op het DNA van de regio. Ons antwoord is een gebiedsgerichte aanpak waarbij overheden samen met boeren en natuur- en milieubeheerders, ondersteunt door de kennisinstellingen en het betrokken bedrijfsleven, werken aan een nieuwe inrichting van het landelijk gebied met een duurzame toekomst voor de boer. 

Naar overzicht