Luchtfoto boven bedrijventerrein De Stroet

Uitbreiding bedrijventerreinen Ede en Lunteren

Het algemeen bestuur heeft op vrijdag 17 september besloten om in te stemmen met ontwikkeling van bedrijventerrein Kievitsmeent II in Ede en met bedrijventerrein De Stroet IV in Lunteren. Dit besluit wordt tevens kenbaar gemaakt bij provincie Gelderland.

De ruimte in Regio Foodvalley is schaars. Wij moeten goed nadenken waar we als regio verder willen bouwen voor bijvoorbeeld bedrijventerreinen. De bedrijven in de regio willen groeien, doorontwikkelen en verduurzamen. Dat is een mooie ontwikkeling, maar dat vraagt ook ruimte. Wij willen bedrijven in de regio houden en eventueel de ruimte bieden die zij nodig hebben. Dit wordt niet zomaar besloten. Regio Foodvalley heeft hierover regionale afspraken gemaakt met de acht regiogemeenten en de twee provincies. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Regionaal Programma Werklocaties (RPW). Bedrijven die bijvoorbeeld willen uitbreiden die moeten een zogenoemde ‘Laddertoets’ opstellen. Dit is een verplicht onderdeel dat bijdraagt aan de besluitvorming om tot een bestemmingsplan te komen. De ‘Laddertoets’ is dus essentieel voor de regionale en gemeentelijke besluitvorming om een bedrijventerrein uit te breiden en een bestemmingsplan aan te passen.

Kievitsmeent II

Een bedrijf actief in de recycling, gevestigd op Kievitsmeent, wil de recycling uitbouwen naar meerdere producten, maar heeft geen ruimte om dit op eigen terrein verder op te starten. Dit bedrijf heeft samen met andere partijen het initiatief genomen om een bedrijventerrein te realiseren gericht op de circulaire economie. 

De Stroet IV

De uitbreiding van De Stroet IV is bedoeld voor lokale MKB-bedrijven. Er wordt een middelgroot gemengd bedrijventerrein beoogd, gericht op vraag vanuit lokale en bovenlokale bedrijven. 

Naar overzicht