Van Denken naar Doen - resultaten en uitkomsten

In 2015 hebben ondernemers, overheid en onderwijs- en onderzoeksinstellingen samen een Strategische Agenda 2016-2019 opgesteld. Het uitgangspunt van de samenwerking is om Regio Foodvalley te ontwikkelen tot hét agrifoodcentrum van Europa, de internationale topregio voor kennis en innovaties op het gebied van gezonde en duurzame voeding! Wat heeft dit nu opgeleverd? De Eindrapportage Strategische Agenda 2016-2019 beschrijft de resultaten en uitkomsten van de voorgenomen projecten.

Uitvoeringsprogramma

Op basis van de Strategische Agenda is er een uitvoeringsprogramma gemaakt. Daarin staan 26 projecten beschreven die vanuit de ondernemers, overheid en onderwijs- en onderzoeksinstellingen opgepakt zijn. Een groot deel van deze projecten is succesvol uitgevoerd, een deel is in een andere vorm opgepakt en een beperkt deel is niet tot uitvoering gekomen. De “Eindrapportage Strategische Agenda 2016-2019 Van Denken naar Doen” beschrijft de resultaten en uitkomsten van 26 projecten en initiatieven, die onder de verantwoordelijkheid van verschillende partners hebben plaatsgevonden.

Eindrapportage Strategische Agenda 2016-2019

Wat zijn dan de uitkomsten van deze 26 projecten? Enkele voorbeelden:  

  • Met een sterk toenemende behoefte aan goed geschoold personeel in de ICT is het van belang dat bedrijven in goed contact staan met opleiders uit de regio en vice versa. In het ICTLab4Foodvalley hebben ICT-ondernemers vragen ingebracht waar studenten van mbo en hbo mee aan de slag zijn gegaan, met als doel om onderwijs en ondernemers samen te laten werken aan een goede inhoudelijke aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Dit project heeft ervoor gezorgd dat zowel onderwijsinstellingen als bedrijven meer in de ‘picture’ zijn gezet én aantrekkelijk zijn én blijven voor aankomende studenten. Talent kan zo dus in de regio worden gehouden.
  • Een goede bereikbaarheid is belangrijk voor de ontwikkeling van de regio. Daarom hebben de acht regiogemeenten gezamenlijk een Mobiliteitsfonds opgericht dat minimaal twintig jaar zal bestaan en waaruit in ieder geval een bijdrage aan vijf mobiliteitsprojecten in Regio Foodvalley wordt betaald.
  • Ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden maken samen werk van een circulaire economie. Het project ‘verkennen circulaire economie’ is inmiddels uitgegroeid tot het programma ‘Living Lab Regio Foodvalley Circulair!’, waarbij de transitie naar een circulaire economie wordt versneld om te experimenteren en innoveren in de praktijk.

Nieuwe Strategische Agenda

De afgelopen vier jaar zijn mooie en intensieve samenwerkingen tussen de partners ontstaan. Deze intensieve samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid is de sleutel tot het succes. Goede ideeën worden hier verder gebracht met ambitie, kennis én een gezonde dosis durf. In de nieuwe Strategische Agenda wordt dit succes verder ontwikkeld op basis van gelijkwaardigheid, samenwerking en commitment. Bij het opstellen van de nieuwe Strategische Agenda is goed gekeken naar de vorige Strategische Agenda en naar de samenhang tussen de projecten. De ambitie is om voor 2030 een topregio te zijn op het gebied van landbouw en voeding, een regio waar mensen aantoonbaar gezonder zijn, graag wonen, ondernemen en innoveren en waar circulair werken gewoon is. Deze ambitie realiseren de partners door een intensieve samenwerking tussen de ondernemers, het onderwijs en de overheid op zeven thema’s.

De Strategische Agenda 2020-2025 is na te lezen via deze link. Naar verwachting wordt deze in het voorjaar 2020 definitief vastgesteld.

Wilt u meer lezen over de projecten, download de “Eindrapportage Strategische Agenda 2016-2019 Van Denken naar Doen (pdf, 2.76 MB)”.

Naar overzicht