Verduurzaming van woningen

Verduurzaming van woningen

Het algemeen bestuur van Regio Foodvalley heeft op vrijdag 5 juni het programma ’Verduurzaming gebouwde omgeving 2020-2021’ vastgesteld. Dit programma laat zien welke stappen de komende twee jaar worden gezet om de woningen in de regio te verduurzamen.

Regio Foodvalley is een regio waar mensen graag wonen. Een van de ambities van Regio Foodvalley is om deze prachtige omgeving te behouden en de aantrekkelijkheid te vergroten. De Regionale Woonagenda 2.0. draagt hier aan bij. Een belangrijk element uit de woonagenda is om bestaande woningen te verduurzamen  en toekomstbestendig te maken. Daarbij spelen onderwerpen zoals de overgang naar aardgasvrije woningen, het stimuleren van energiebesparing en opwekken van energie aan de woning een rol. Daarnaast is de communicatie en ondersteuning voor inwoners heel erg belangrijk.
Regio Foodvalley wil met het programma ‘Verduurzaming gebouwde omgeving 2020-2021’ de samenwerking tussen partijen in de regio versterken.

Regionale Woonagenda 2.0.
Woningcorporaties, overheden, marktpartijen en woonconsumenten hebben gezamenlijk een regionale Woonagenda opgesteld. Thema’s zoals betaalbaarheid, wonen, welzijn en zorg, duurzaamheid en kwaliteit zijn hier in opgenomen. Download hier de Woonagenda.

 

Naar overzicht