Op 24 februari gingen negen kandidaat-Kamerleden met elkaar in debat in Ede

Verkiezingsdebat Regio Foodvalley, WUR en De Gelderlander groot succes

Op 24 februari gingen negen kandidaat-Kamerleden met elkaar in debat in Ede. Meer dan 2000 mensen keken vanuit huis toe hoe de politici het eens en oneens waren over de stellingen die door debatleiders Joris Gerritsen, adjunct-hoofdredacteur van De Gelderlander, en Janko van Sloten chef Achterhoek en Liemers van De Gelderlander op tafel werden gelegd.

Iedereen was het erover eens dat de politiek naast de boer moet staan om hen een duurzaam perspectief te bieden. Maar de meningen hóe dan liepen sterk uiteen; kandidaten zoals Geurts (CDA), Klink (VVD) en Bisschop (SGP) houden vol dat een halvering van de veestapel niet nodig is om de stikstofcrisis te bezweren. Ook werd gedebatteerd over de keuzes wat te doen met de beperkte ruimte die we in Nederland en ook in Regio Foodvalley hebben; waar gaan we de nieuwe huizen bouwen als we ook windmolens willen plaatsen en meer natuur willen voor recreatie? Uit de Regio Foodvalley waren drie kandidaat-Kamerleden aanwezig: Jaco Geurts (CDA) uit Barneveld, Roelof Bisschop (SGP) uit Veenendaal en Nico Drost (Christen Unie) uit Rhenen. De kijkers thuis konden ook aangeven of ze het eens of oneens waren met de stellingen. Ook is door het publiek de winnaar van het debat gekozen; dat was Jaco Geurts. Voor hem een thuiswedstrijd!

U kunt het debat terugkijken:
Naar overzicht