Vernieuwde Rijnbrug: goede doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid

De Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren krijgt vóór 2025 een nieuw bovendek met 2 x 2 rijstroken en aan beide zijden een fietspad van 3 meter breed. Op dit moment heeft de brug één rijstrook in elke richting. Ook wordt de aansluiting van de provinciale weg (N233) aan weerszijden van de brug aangepakt zodat het verkeer beter de brug op– en af kan rijden.

Aan Utrechtse zijde komen er extra rijstroken bij de aansluiting van de provinciale weg op de brug. Daardoor kan verkeer van de N225 gemakkelijk en snel op de N233 invoegen en de Rijnbrug oprijden óf het kan uitvoegen. Aan Gelderse zijde wordt de N233 verbreed tot 2 x 2 rijstroken van de brug tot aan de kruising met de N320 in Kesteren, zodat ook daar geen oponthoud meer is. De werkzaamheden aan het project beginnen medio 2022 en zijn klaar vóór 2025.

Einde aan de files

Dat hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland en Utrecht deze week voorgesteld aan Provinciale Staten van hun beide provincies. Utrecht en Gelderland zijn beheerder van de N233 die over de brug loopt en van het wegdek op de brug. De grens tussen de twee provincies ligt op de Rijnbrug. Gelderland en Utrecht hebben hun besluit afgestemd met buurgemeenten, regiobesturen en met Rijkswaterstaat, eigenaar van de brug.

Gedeputeerde Dennis Straat van Utrecht: “Ik ben blij dat Utrecht, Gelderland en de regio het na een uitgebreide discussie eens zijn geworden over deze robuuste oplossing voor de Rijnbrug. Die maakt een einde aan de files op de brug en verbetert de doorstroming in de omgeving. Zo werken we samen aan de bereikbaarheid en ontwikkeling van belangrijke regio’s als Foodvalley en Rivierenland.”

Veiligheid en leefbaarheid

Gedeputeerde Conny Bieze van Gelderland: “Gelderland is de ‘bruggen’ provincie. Zeker voor de logistieke sector is het belangrijk dat zij vlot en veilig de bruggen kan passeren zodat dit geen barrières zijn. Dat is goed voor de economie. Minder in de file staan draagt ook bij aan de veiligheid en de leefbaarheid in het gebied. Ik ben heel tevreden met ons resultaat en dan nu aan de slag met de uitvoering!”

Eerder was in 2012 besloten om op de bestaande Rijnbrug een tijdelijke wisselstrook aan te leggen, waarover het verkeer in de ochtendspits over naar het noorden kan rijden en in de avondspits naar het zuiden. Eerder dit jaar kozen de twee provincies er voor om de brug een nieuw, verbreed bovendek te geven. Nu stellen zij voor om op dat nieuwe bovendek 2 x 2 rijstroken en aan beide zijden een fietspad aan te leggen.

Investering

De totale investering in het project bedraagt 85 miljoen euro. In de ‘Bestuursovereenkomst Rijnbrug’ uit 2012 was al een afspraak gemaakt over 25 miljoen euro. Utrecht en Gelderland delen evenredig de kosten van de brug. De twee provincies betalen elk de aansluiting van de N233 op de Rijnbrug op hun grondgebied.

In de provincie Gelderland bespreekt de commissie Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Cultuur het voorstel naar alle waarschijnlijkheid op 28 november. Bij de provincie Utrecht doet de Commissie Milieu, Mobiliteit en Economie dat op 19 november. Provinciale Staten van Utrecht en Gelderland behandelen het voorstel waarschijnlijk in hun vergaderingen van respectievelijk 10 en 19 december.

Aparte afspraken

De provincie Utrecht werkt daarnaast aan de herinrichting van het kruispunt Achterberg op de N233 in Rhenen met een fietstunnel. Daarover maakt zij later aparte afspraken met de gemeente Rhenen. Eerder al heeft de rotonde Geertesteeg op de N233 al dubbele rijstroken gekregen.

Naar overzicht