Vervolgonderzoek Technasium-leerlingen om voedselverspilling tegen te gaan

Na de mooie resultaten van afgelopen jaar zijn een aantal Technasia leerlingen weer gestart met een O&O pilot project rondom Voedselverspilling. Een initiatief van Wageningen Universiteit & Research (WUR) en Regio Foodvalley, dat vorig jaar voor het eerst werd gestart. Dit jaar wordt er een vervolg gegeven op het project, waarbij een doelstelling is om meer bewustzijn te creëren voor het onderwerp voedselverspilling bij middelbare scholieren. Ook is de verwachting dat de leerlingen creatieve en innovatieve ideeën bedenken om voedselverspilling tegen te gaan.

Het project is een initiatief van Wageningen Universiteit & Research (WUR) en Regio Foodvalley, dat vorig jaar voor het eerst werd georganiseerd. De initiatiefnemers hopen met het vervolg van dit project samen met de scholen die meewerken meer bewustzijn te creëren voor het onderwerp voedselverspilling bij middelbare scholieren. Ook is de verwachting dat de leerlingen creatieve en innovatieve ideeën bedenken om voedselverspilling tegen te gaan. De resultaten van de leerlingen worden beoordeeld door experts op inhoud. Stichting Samen Tegen Voedselverspilling (STV) ondersteunt het initiatief en verkent of dit regionale project landelijk zou kunnen worden uitgerold samen met stichting Technasium en de WUR.

Carolien Huisman, projectmanager bij het 'Living Lab Regio Foodvalley Circulair': “Vorig jaar zijn we dit project met veel enthousiasme gestart, maar vielen we helaas midden in de corona crisis. Hierdoor waren er wat hobbels op de weg, maar het project bleek door creativiteit en flexibiliteit bij alle betrokkenen gewoon door te lopen met mooie resultaten tot gevolg. Zoals intelligente bewaarsystemen, mooie ideeën om reststromen beter te benutten, en veel meer. Dit heeft ons gesterkt in het enthousiasme en daarom zetten we dit project ook dit jaar graag door. Daarbij zien we de Corona crisis eerder als kans dan bedreiging om het project nog beter en 'meer digitaal' op te zetten". Eva de Groot, educatiecoördinator bij STV: ''Wij vinden dit een erg mooi project om aan bij te dragen. Onze ambitie is dat voedselverspilling goed wordt verankerd in alle lagen van het onderwijs en daar draagt dit project erg goed aan bij.''

Het idee voor dit project is ontstaan na een samenwerking tussen Hans Dekker van Technasium CSG Het Streek en Joost Snels van Wageningen University & Research. Snels: “Nadat ik enkele groepen uit de bovenbouw had begeleid, ontstond het idee om er ook een opdracht voor de onderbouw van te maken. Door het enthousiasme en door navraag bij Technasium Midden-Nederland bleken meer scholen enthousiast en raakten steeds meer partijen aangesloten, waaronder Regio Foodvalley." In kleine samenstelling werd samen met technator Martijn Memelink van het Johannes Fontanus College in Barneveld vervolgens het programmaboekje geschreven.

De opdracht

Leerlingen maken in de O&O-opdracht 'Stop voedselverspilling' een keuze uit drie sub-opdrachten:

  1. Bedenk een oplossing in je keuken, anders dan de koelkast, om voedsel langer te bewaren. In deze opdracht zoeken leerlingen eerst uit welke technieken er eerder zijn bedacht om voedsel te conserveren.
  2. De tweede opdracht gaat over het in kaart brengen, analyseren en nadenken over verwaarding van reststromen. Vooraf zijn als reststromen bepaald (1) Brood, (2) Sinaasappelschillen, (3) Aardappelen, (4) mout en (5) Wei. Hierbij gaat het dus om het zoeken naar een toepassing van de reststromen zo hoog mogelijk op de Ladder van Moerman. (De Ladder van Moerman is een model dat de verschillende manieren van hergebruik inzichtelijk maakt, waarbij het voorkomen van verspilling de meest wenselijke situatie is en het weggooien of verbranden van voedsel de minst wenselijke.)
  3. En in de derde opdracht gaat het om het ontwikkelen van een 'manier' om je vrienden/vriendinnen (= doelgroep 'middelbare school scholieren') bewust te maken van voedselverspilling en in de 'actiestand' te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld zijn (1) een App, (2) een Game/Spel, (3) een Campagne.

Het project start met een 'kick- off' in de vorm van een 5-tal vooraf opgenomen filmpjes waarin opdrachtgevers en experts zich voorstellen en de problematiek rondom voedselverspilling aankaarten. De filmpjes zijn op locatie opgenomen door studenten van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).

Binnen de O&O-opdracht is het voor de leerlingen belangrijk dat ze hun ideeën en oplossingen kunnen spiegelen aan de praktijk. Hiervoor is er halverwege het traject een moment waarop de leerlingen met zowel experts (dit zijn Master studenten van de WUR) als ondernemers hun ideeën kunnen bespreken. Hiervoor zijn we nog op zoek naar bedrijven die dit zouden willen doen. De voorbereiders: opdrachtgevers, experts en technatoren hebben er veel zin in en hopen naast een succesvol project ook op een landelijke editie van dit project in het komende schooljaar!

Regio Foodvalley

Regio Foodvalley werkt aan een gezonde, duurzame voedselvoorziening voor de eigen inwoners en de bevolking wereldwijd. Het doel is een efficiënte, gezonde en toekomstgerichte voedselvoorziening met aantoonbaar minder voedselverspilling in huishoudens en bedrijven. Regio Foodvalley is dé proeftuin tegen voedselverspilling. In de proeftuin worden de krachten van onze regio gebundeld tot een inspirerende, activerende en innovatieve broedplaats voor bedrijven, inwoners, kennisinstellingen en overheden. Door middel van gerichte projecten wordt ervaring opgedaan die verder verspreid kan worden in de regio en door het hele land. Deze projecten richten zich vooral op consumenten en bedrijven en zijn bedoeld om zoveel mogelijk voedselverspilling tegen te gaan en daarmee een bijdrage te leveren aan CO2-reductie.