Vooronderzoek haalbaarheid Insecten Expertisecentrum

Deze week week een mooi regionaal project uitgelicht: de haalbaarheidsstudie insecten expertisecentrum. De verwachtingen zijn groot: Voor de insectenteelt, als nieuwe bron van eiwitten, ligt een mooie toekomst in het verschiet.

Insectenteelt vraagt om kennis en samenwerking

De verwachtingen zijn groot: Voor de insectenteelt, als nieuwe bron van eiwitten, ligt een mooie toekomst in het verschiet. Het biedt economische kansen voor de agrarische sector én draagt bij aan het verduurzamen van de voedselketen. Om de ontwikkelingen vaart te geven en als Regio Foodvalley voorop te blijven lopen, is kennis en samenwerking nodig. Er wordt nu onderzocht of de realisatie van een Insecten Expertisecentrum in de regio haalbaar is.

Organisatieadviesbureau Rijnconsult voert in opdracht van Regio Foodvalley, provincie Gelderland en onderwijsinstelling Aeres een vooronderzoek naar de haalbaarheid uit. In grote lijnen moet het onderzoek concreet maken wat de behoefte is, welke meerwaarde een Insecten Expertisecentrum oplevert en wat de mogelijkheden zijn om zo’n centrum in de regio te realiseren. Marit Ubachs en Evelien van Gijzen, adviseurs van Rijnconsult, zijn in oktober aan de slag gegaan met deskresearch en interviews, de resultaten zullen in december worden gepresenteerd.

Het onderzoek omvat in de eerste plaats een externe analyse: Wat is er al op het gebied van insectenteelt? Waar speelt zich dat af? En wat zijn ontwikkelingen in de markt? Daarnaast maakt een interne analyse deel uit van het onderzoek, waarin wordt gekeken welke rol de drie opdrachtgevers spelen in de ontwikkeling. “Ten slotte maken we een derde stap”, zegt Evelien van Gijzen. “Daarin kijken we of er een match is tussen de ontwikkelingen en wat de partijen voor ogen hebben. En formuleren we wat er nodig is om een Insecten Expertisecentrum van de grond te krijgen.”

Opschalen

Hoewel het lastig is om in dit stadium van het onderzoek al concrete bevindingen te noemen, is er in de regio veel vraag naar expertise op het gebied van insectenteelt, zo hebben Ubachs en Van Gijzen al wel geconstateerd. “Het opschalen van insectenteelt blijkt lastig”, merken ze. “Er is veel behoefte aan kennis, maar de insectenteelt is een gesloten sector.” De adviseurs interviewen verschillende partijen uit het bedrijfsleven, de overheid, onderwijs en onderzoek, zowel binnen als buiten de regio.

Een van de instellingen die Ubachs en Van Gijzen hebben bezocht, is het Poultry Expertise Center in Barneveld. “Van het PEC kunnen we veel leren”, zeggen ze. “Het is een vergelijkbaar initiatief, waar bedrijfsleven, overheid en onderwijs nauw samenwerken.” Ze voorzien dat een Insecten Expertisecentrum, net als het PEC, een belangrijke koppelfunctie kan hebben tussen ondernemers, toegepast onderzoek en onderwijs.

Het onderzoek zal in beeld brengen wat de kansen zijn voor een Insecten Expertisecentrum in de Regio Foodvalley. “We formuleren de randvoorwaarden en komen wellicht tot een eerste kleine business case”, voorziet Ubachs. “Duidelijk is al wel dat het heel bepalend voor succes zal zijn wie de kar gaat trekken. Dat zal iemand moeten zijn die deuren weet te openen en mensen bij elkaar kan brengen. Iemand die het gezamenlijk belang voorop stelt.”

Als de opdrachtgevers verder willen met het Insecten Expertisecentrum, dan is het vooral zaak om vaart te houden in de plannen. “De wetgeving op het gebied van het toepassen van insecteneiwit gaat veranderen en dan kan het snel gaan”, voorziet van Gijzen. “Maar niemand weet hoe snel. We hopen dat ons onderzoek de provincie, de regio en Aeres helpt om een goede afweging te maken.”

Eiwittransitie

De eiwittransitie is een van de speerpunten van de regionale voedselvisie die als eerste wordt opgepakt. Het doel is om een versnelling te brengen in de productie en het gebruik van nieuwe of alternatieve eiwitten die goed passen in een duurzame en gezonde consumptie. De regio initieert samen met haar partners in bedrijfsleven en onderwijs projecten om deze verduurzaming tot stand te brengen, zowel bij de plantaardige eiwitten en de dierlijke eiwitten en de samenhang die hiertussen bestaat. Een van de mogelijkheden die nu onderzocht wordt is het opzetten van een insectenexpertisecentrum.

Naar overzicht