In een cirkel staan de zeven thema's in illustraties weergegeven.

Voortgangsrapportage 2021 - Samenwerken staat centraal

Het algemeen bestuur van Regio Foodvalley is op vrijdag 11 december geïnformeerd over de Voortgangsrapportage 2021. In de voortgangsrapportage staat de voortgang van de projecten per thema uit de Strategische Agenda 2020-2025. Wat is de stand van projecten per thema? Zijn er nieuwe projecten gestart?

De conclusie is dat bijna alle projecten volgens de planning verlopen.  Meer informatie over de voortgang per project staat online op de webpagina van Regio Foodvalley.   

Regio Foodvalley heeft een bewogen jaar achter de rug. Er spelen veel belangrijke thema’s die verband houden met elkaar zoals de verstedelijkingsstrategie, het landbouwbeleid en het opwekken van duurzame energie. Dit zijn grote opgaven en geen gemeenten of samenwerkingsverband kan deze ontwikkelingen alleen opvangen. Wij hebben elkaar nodig. Samenwerken staat hierin dan ook centraal. Het afgelopen jaar is deze samenwerking dan ook gezocht en de eerste uitgangspunten en ambities zijn ook uitgewerkt. 

De Economic Board Regio Foodvalley is inmiddels bijna een jaar in functie. Het afgelopen jaar zijn de taken en rollen in kaart gebracht. De leden zijn nauw betrokken bij de thema’s en met de desbetreffende programmamanagers. In december stelt de Economic Board het nieuwe jaarprogramma 2022 vast, waarin de belangrijkste prioriteiten, acties en taken zullen worden vermeld.  

Meer informatie over de Voortgangsrapportage?
Download hier het rapport (pdf, 0.96 MB) of bekijk de voortgang online

Naar overzicht