Werkplaats Voedselverspilling in de voedselketen

Verspilling van voedsel en andere producten komt voor in de hele voedselketen. Regionale bedrijven, onderwijs- en kennispartijen en overheden gaan daar wat aan doen door samenwerking in de Werkplaats Verspilling in de voedselketen Regio Foodvalley. Deze start op 9 mei om 14.30 uur.

De Werkplaats is een praktijknetwerk waarin ook gebouwd wordt aan nieuwe producten en ketens en circulaire businesscases met partners bínnen en buiten de voedselketen. Alle partijen, zowel groot, midden als klein zijn welkom. Van supermarkt, restaurant en bakker tot ICT of marketing. De Werkplaats biedt ruimte voor uw ambities, vragen en kansen en zal draaien rondom concrete projecten en casussen uit de praktijk.

Deze werkplaats is onderdeel van het samenwerkingsprogramma Living Lab Regio Foodvalley Circulair, dat op 13 februari startte. Inmiddels doen 32 bedrijven, 5 onderwijs- en kennisinstellingen en 8 regionale gemeenten hier aan mee en daar komen nog altijd partijen en initiatieven bij.

De partijen vinden elkaar in de ambitie om in de Regio Foodvalley samen te werken aan duurzamer gebruik van grondstoffen, en aan een gezonde economische en innovatieve regio. Onderdeel van dit  samenwerkingsprogramma zijn werkplaatsen, die rond allerlei thema’s of vraagstukken worden georganiseerd.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website van Regio Foodvalley Circulair.

Naar overzicht