De kweek van insecten biedt nieuwe marktkansen

Wicha Benus, Regio Foodvalley: “De kweek van insecten biedt nieuwe marktkansen”

Van meelwormen tot krekels: stukje bij beetje wagen steeds meer ondernemers in de Regio Foodvalley zich aan de kweek van insecten. Tot enthousiasme van kennismakelaar Wicha Benus: “We kunnen ons ermee onderscheiden van de rest van Nederland.”

Minder vlees en zuivel, meer eiwit uit duurzame bronnen als planten en insecten. Het is een van de pijlers in de Regionale Voedselvisie (2018-2022) van de Regio Foodvalley.

In de regio lopen talloze projecten en initiatieven gericht op plantaardige ‘groene’ eiwitten, uit bijvoorbeeld peulvruchten en zeewier. Maar insecten zijn voor veel bedrijven nog onbekend terrein. “Insectenkwekerijen zie je nu vooral in Brabant”, zegt Benus, kennismakelaar Eiwittransitie bij Regio Foodvalley.

Alternatieve verdienmodellen

Dit terwijl er ook in de Regio Foodvalley aanknopingspunten zijn voor de kweek van insecten. Benus: “Deze regio telt veel ondernemers die in de komende jaren gaan stoppen met hun agrarisch bedrijf. Insectenkweek op boerderijschaal kan één van de nieuwe verdienmodellen zijn. Alle mogelijke ketenpartijen, zoals Wageningen University & Research, zitten dichtbij.”

Circulaire landbouw

Insecten hebben een hoge voedingswaarde en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de circulaire landbouw. “De zwarte soldaatvlieg bijvoorbeeld is perfect voor het verwerken van reststromen en gedijt zelfs goed op mest. Hij zet de stikstof die erin zit om in waardevolle eiwitten. Dat is mooi, want mest en stikstof, daar hebben we teveel van”, illustreert Benus. Kweken op mest is nu nog verboden, maar naar verwachting wordt de regelgeving binnen enkele jaren versoepeld.

Kennis bundelen

In Nederland en omliggende landen is veel kennis over het kweken van insecten beschikbaar, maar die is zeer versnipperd. Regio Foodvalley zet nu een internationaal expertisecentrum op waarin kennis gebundeld en toepasbaar gemaakt wordt. De inzichten die Benus en zijn collega’s opdoen, delen ze met agrariërs in de regio. “We inspireren bedrijven, brengen ze in contact met partijen die al ervaring hebben met insectenkweek en brengen zo ontwikkelingen in een stroomversnelling.”

Bijeenkomsten en excursies

Inspireren en contacten leggen gebeurt bijvoorbeeld tijdens de diverse bijeenkomsten en excursies die plaatsvinden. Zo bezocht Benus begin februari 2020 met 20 boeren twee insectenkwekerijen, onder begeleiding van New Generation Nutrition (www.ngn.co.nl) en insectenvoederspecialist De Valk (www.dvw.nl). “Deelnemers konden met eigen ogen zien hoe het er bij een insectenkwekerij aan toe gaat, en allerlei vragen stellen. Bijvoorbeeld over de benodigde ruimte en investeringen, of over mogelijkheden voor robotisering.”

Op 12 maart 2020 vond een trendcollege over insectenkweek plaats. Er is ook een masterclass in ontwikkeling waarin ondernemers hun business-case kunnen doorrekenen.

Insectenkwekerijen in opkomst

“Een jaar geleden telde onze regio geen enkele insectenkweker. Inmiddels zijn er vier insectenkwekerijen actief”, vertelt de kennismakelaar enthousiast. Nog zeven locaties zijn in ontwikkeling, zowel voor de kweek als verwerking van insecten. “Denk bijvoorbeeld aan meelwormen, als petfood of als voer voor een boer zijn kippen. Maar ook aan krekels, die hoogwaardige toepassingen bieden voor de voedingsmiddelenindustrie.”

Vruchtbare toekomst

Er zijn nog wel wat hobbels te nemen. Zo moet de westerse consument nog wennen aan het eten van insecten, en maakt de wet- en regelgeving het voor bedrijven niet altijd eenvoudig. Desondanks ziet Benus een vruchtbare toekomst voor ondernemers die zich specialiseren in insectenkweek. De kennismakelaar is al met diverse organisaties in gesprek over een fabriek voor grootschalige, regionale verwerking van insecten, en stemt ook op programmaniveau veel met deze organisatie af. “Er zijn nu al volop toepassingsmogelijkheden in pet food en bijvoorbeeld eiwitrepen. Dat worden er de komende jaren alleen maar meer.”

Meer weten?

Neem contact op met Wicha Benus via wicha.benus@regiofoodvalley.nl.

Naar overzicht