Zo kijken politieke partijen naar Regio Foodvalley - Laura Bromet (Groen Links)

Investeren in de innovatiekracht van Regio Foodvalley is belangrijk

“Nederland staat voor grote uitdagingen. We lopen tegen alle milieugrenzen aan. De natuur wordt onvoldoende beschermd, de klimaatdoelstellingen zijn nog lang niet binnen bereik en we voldoen nog niet aan de Europese richtlijn voor waterkwaliteit. Het is goed dat ook in een regio als Foodvalley wordt erkend dat deze problemen levensgroot zijn. Investeren in de innovatiekracht van Regio Foodvalley is belangrijk als we daarmee deze grote problemen het hoofd kunnen bieden. GroenLinks zet zich in voor duurzame landbouw, een verbod op chemische bestrijdingsmiddelen, het terugdringen van kunstmest en een eerlijke prijs voor duurzame voeding. Daar kan het rijk veel meer in sturen, zodat elke consument een gezonde en duurzame keuze kan maken.”

Naar overzicht